Jednotková kružnice

Sčítání vektorů

Zákon radioaktivní přeměny

Rozpadová řada