Provoz stránek je financován z reklam.
Žádný projekt!


 32
 
Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Jaká je absolutní a relativní vlhkost vzduchu, má-li vzduch teplotu 10 °C a teplota …
Příklad  2. V místnosti o objemu 120 m3 je při teplotě 15 °C relativní vlhkost vzduchu 60 %. Jakou …
Příklad  3. Určete relativní vlhkost vzduchu, je-li teplota 25 °C a rosný bod 8 °C.   …
Příklad  4. Určete rosný bod, je-li teplota vzduchu 24 °C a relativní vlhkost vzduchu 75 %.   …
Příklad  5. Ve 2 m3 vzduchu je obsaženo 32 g vodní páry. Určete absolutní vlhkost vzduchu.   …
Příklad  6. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 70 %. Teplota vzduchu je 15 °C. Jaká je …
Příklad  7. Nad mořskou hladinou je při teplotě 25 °C relativní vlhkost vzduchu 95 %. Při jaké …
Příklad  8. Večer byla teplota vzduchu 15 °C a relativní vlhkost 60 %. V noci klesla teplota na 5 °C. …
Příklad  9. Relativní vlhkost vzduchu při teplotě 22 °C je 70 %. Při které teplotě vznikne rosa? …
Příklad  10. Kolik vodní páry zkondenzuje v 1 m3 vzduchu, jestliže při teplotě 20 °C je jeho relativní …
Příklad  11. Určete hmotnost vody, která se má vypařit do vzduchu ve skleníku o objemu 100 m3, jehož …
Příklad  12. Určete hmotnost vody, která se musí odpařit, aby relativní vlhkost v místnosti o objemu …
Příklad  13. Jaká je nejmenší relativní vlhkost vzduchu při teplotě 18 °C, jestliže při nočním poklesu …
Příklad  14. Absolutní vlhkost vzduchu je 8.10-3 kg.m-3. Určete hmotnost vody, která se zcela pohltila …

1.  příklad

Jaká je absolutní a relativní vlhkost vzduchu, má-li vzduch teplotu 10 °C a teplota rosného bodu je 0 °C?

 (50 %; 4,7 g/m3)


1. Relativní vlhkost
2. Absolutní vlhkostCeloživotní vzdělávání = doživotní bída