Fyzika ve škole (Android & iOS)

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml
Download I. Mechanika
Start 13-01-05
1
1. Nakloněná rovina
Start 15-01-06
2
2. Rovnoběžník sil
Start 13-11-19
3
3. Posuvné měřítko
Start 16-08-26
4
4. Mikrometr
Start 10-05-26
5
5. Pohyb
Start 14-12-30
6
6. Kladka pevná a volná
Start 14-08-24
7
7. Kladkostroj
Start 14-08-24
8
8. Rovnováha na páce
Start 15-04-03
9
9. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 15-01-01
10
10. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 15-03-27
11
11. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 14-09-13
12
12. Mechanická práce
Start 15-08-10
13
13. Zákon zachování energie
YouTube
Start 17-01-08
14
14. Maxwellovo kyvadlo
Start 14-05-16
15
15. Tření a odpor vzduchu
Start 14-12-31
16
16. Newtonova houpačka
Start 15-02-04
17
17. Archimédův zákon
Start 15-04-23
18
18. Karteziánek
Start 15-06-09
19
19. Vodováha
Start 14-10-21
20
20. Pascalův zákon
Start 14-12-08
21
21. Bernoulliho rovnice
Start 17-03-22
22
22. Těžiště
Start 17-02-18
23
23. Stabilita těles 1
Start 17-01-30
24
24. Stabilita těles 2
Start 17-02-28
25
25. Stabilita těles 3
Download II. Gravitační pole
Start 10-05-26
26
1. Newtonův gravitační zákon
Start 10-05-27
27
2. Intenzita gravitačního pole
Start 10-05-26
28
3. Centrální gravitační pole
Start 13-01-05
29
4. Homogenní gravitační pole
Start 15-01-23
30
5. Zeměpisné souřadnice
Start 10-05-26
31
6. Tíhové zrychlení
Start 16-03-20
32
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 14-09-13
33
8. Beztížný stav
Start 13-01-05
34
9. Super výtah
Start 10-05-26
35
10. Volný pád
Start 13-01-05
36
11. Newtonova trubice
YouTube
Start 10-05-27
37
12. Skládání pohybů
Start 13-02-13
38
13. Vrh vodorovný
Start 10-05-26
39
14. Padostroj
Start 10-05-27
40
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 10-05-27
41
16. Vrh svislý
Start 10-05-26
42
17. Vrh šikmý
Start 13-02-12
43
18. Vrh šikmý – granát
Start 16-02-21
44
19. Trajektorie těles
Start 10-05-26
45
20. Newtonův kanón
Start 10-05-27
46
21. Geostacionární družice
Start 13-05-20
47
22. 1. Keplerův zákon
Start 10-05-26
48
23. 2. Keplerův zákon
Start 16-04-26
49
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 16-04-26
50
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 10-05-26
51
26. Sluneční soustava
Start 10-05-26
52
27. Měsíční fáze
Start 15-01-24
53
28. Souhvězdí
Start 16-02-22
54
29. Keplerovy zákony
YouTube
Download III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 16-02-21
55
1. Oscilátory
Start 17-02-26
56
2. Pohyb po kružnici
Start 15-10-23
57
3. Harmonické kmitání
Start 15-11-14
58
4. Skládání kmitání
Start 15-10-23
59
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 15-11-14
60
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 15-10-23
61
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 15-10-23
62
8. Obdélníkový kmit
Start 15-10-23
63
9. Lissajousovy obrazce
Start 15-12-10
64
10. Tlumené kmity
Start 15-12-10
65
11. Nucené kmitání
Start 15-10-23
66
12. Matematické kyvadlo
Start 15-10-23
67
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 15-10-23
68
14. Mechanický oscilátor
Start 15-10-23
69
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 13-01-05
70
16. Spřažené oscilátory
Start 10-05-26
71
17. Odraz vlnění
Start 10-05-26
72
18. Lom vlnění
Start 12-12-22
73
19. Odraz na konci
Start 15-12-10
74
20. Stojaté vlnění
Start 10-05-26
75
21. Rezonance
Start 10-05-26
76
22. Rychlost zvuku
Start 13-06-01
77
23. Dopplerův jev
Start 10-05-26
78
24. Rázová vlna
Start 13-03-06
79
25. Huygensův princip
Start 16-11-19
80
26. Vlnostroj
Start 16-11-19
81
27. Stojaté vlnění
Start 16-11-24
82
28. Machův vlnostroj
Start 16-12-20
83
29. Juliův vlnostroj
Start 15-01-24
84
30. Vlnění
Start 13-06-10
85
31. Zvuk
Download IV. Molekulová fyzika a termika
Start 10-05-26
86
1. Brownův pohyb
Start 10-05-26
87
2. Difuze
Start 15-01-23
88
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 13-01-05
89
4. Galileův teploměr
Start 10-05-26
90
5. Teplotní stupnice
Start 16-06-19
91
6. Jouleův experiment
Start 16-08-05
92
7. Vnitřní energie
Start 12-12-30
93
8. Přenos energie prouděním
Start 16-06-04
94
9. Přenos energie zářením
Start 12-12-30
95
10. Přenos energie vedením
Start 10-05-26
96
11. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 10-05-26
97
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 10-05-26
98
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 10-05-26
99
14. Adiabatický děj
Start 10-05-27
100
15. Carnotův cyklus
Start 13-08-27
101
16. Parní lokomotiva
Start 15-06-27
102
17. Dvoudobý motor
Start 15-07-03
103
18. Čtyřdobý motor
Start 15-07-08
104
19. Vznětový motor
Start 15-07-08
105
20. Wankelův motor
Start 15-01-31
106
21. Perpetuum mobile
Start 13-01-05
107
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 14-04-07
108
23. Lednička
Start 12-12-31
109
24. Kapilární tlak
Start 10-05-26
110
25. Závislost teploty bodu varu na tlaku
Start 10-05-26
111
26. Absolutní vlhkost
Start 10-05-26
112
27. Relativní vlhkost
Start 10-05-26
113
28. Rosný bod
Download V. Elektrostatika
Start 10-05-26
114
1. Elektrické pole
Start 15-05-17
115
2. Náboj a pole
Start 16-06-03
116
3. Kondenzátor
Download VI. Elektrický proud
Start 16-02-23
117
1. Elektrický obvod
Start 16-10-04
118
2. Ohmův zákon
Start 16-10-22
119
3. Vnitřní odpor
Start 15-12-04
120
4. Kirchhoffovy zákony
Start 16-03-28
121
5. Elektrický odpor
Download VII. Polovodiče
Start 13-01-06
122
1. Termistor
Start 13-01-06
123
2. Fotorezistor
Start 17-04-23
124
3. Křemík
Start 13-01-06
125
4. Generace páru elektron díra
Start 13-01-08
126
5. Vlastní vodivost
Start 15-01-24
127
6. Polovodiče
Start 13-01-11
128
7. Grätzovo zapojení
Download VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 16-08-18
129
1. Elektrolytická disociace
Start 16-09-20
130
2. Elektrolýza
Start 13-01-13
131
3. Olověný akumulátor
Download IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 16-05-18
132
1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 13-01-13
133
2. Nesamostatný výboj
Start 13-01-14
134
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 13-01-14
135
4. Obloukový výboj
Start 13-01-16
136
5. Ruhmkorffův induktor
Start 15-01-08
137
6. Katodové záření
Start 10-05-26
138
7. Osciloskop
Start 13-01-16
139
8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 13-11-19
140
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 13-01-16
141
10. Oheň svatého Eliáše
Start 13-01-16
142
11. Doutnavka
Start 13-04-06
143
12. Zářivka
Start 13-01-16
144
13. Růžková bleskojistka
Download X. Magnetické pole
Start 13-12-30
145
1. Magnet
Start 16-02-21
146
2. Feromagnetismus
Start 15-02-20
147
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 15-01-08
148
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 14-01-06
149
5. Elektromagnetická indukce
Start 15-03-09
150
6. Lenzův zákon
Start 16-03-06
151
7. Wehneltova trubice
Download XI. Střídavý proud
Start 15-01-08
152
1. Alternátor a dynamo
Start 15-01-08
153
2. Třífázový generátor
Start 15-02-14
154
3. Sériový obvod RLC
Start 15-02-14
155
4. Paralelní obvod RLC
Start 16-05-23
156
5. Transformátor
Download XII. Optika
Start 13-04-08
157
1. Optický hranol
Start 13-07-07
158
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 13-08-09
159
3. Newtonův kotouč
Start 15-05-30
160
4. Youngův pokus
Start 14-02-02
161
5. Zrcadla
Start 13-04-16
162
6. Čočka
Start 15-05-31
163
7. Spojka
Start 15-05-31
164
8. Rozptylka
Start 13-05-12
165
9. Oční vady
Start 13-07-22
166
10. Akomodace oka
Start 13-08-05
167
11. Lupa
Start 13-08-21
168
12. Mikroskop
Start 13-09-13
169
13. Keplerův dalekohled
Start 13-09-13
170
14. Galileův dalekohled
Start 15-05-31
171
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 15-05-31
172
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 13-09-22
173
17. Newtonův dalekohled
Start 13-10-04
174
18. Světelný tok
Start 13-10-05
175
19. Svítivost
Start 14-05-16
176
20. Osvětlení
Start 13-10-14
177
21. Absolutně černé těleso
Start 13-10-15
178
22. Model černého tělesa
Start 15-10-03
179
23. Fotoelektrický jev
Start 15-03-13
180
24. Elektromagnetická vlna
Start 15-03-20
181
25. Polarizační filtr
Start 15-08-22
182
26. Rentgenka
Download XIII. Speciální teorie relativity
Start 10-05-27
183
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 13-01-26
184
2. Dilatace času
Start 13-01-26
185
3. Kontrakce délky
Download XIV. Atomová fyzika
Start 14-09-13
186
1. Modely atomů
Start 10-05-27
187
2. Rutherfordův pokus
Start 10-05-26
188
3. Bohrův model atomu
Start 14-07-04
189
4. Spektroskop
Start 15-09-01
190
5. Comptonův jev
Start 15-12-12
191
6. Franck-Hertzův experiment
Download XV. Jaderná fyzika
Start 15-01-08
192
1. Radioaktivita
Start 10-05-26
193
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 14-09-13
194
3. Rozpadová řada
Start 15-06-17
195
4. Jaderná reakce
Download XVI. Matematika
Start 10-05-26
196
1. Jednotková kružnice
Start 15-05-27
197
2. Sčítání vektorů
XVII. Kdo su já
Start 14-10-18
198
1. Učitel z Moravy

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.