Fyzika ve škole

Vytvořit další jazykovou verzi Vytvořit další jazykovou verzi: www_cz.xml   cz.xml
Download I. Mechanika
Start 13-01-05
1
1. Nakloněná rovina
Start 15-01-06
2
2. Rovnoběžník sil
Start 13-11-19
3
3. Posuvné měřítko
Start 16-08-26
4
4. Mikrometr
Start 10-05-26
5
5. Pohyb
Start 14-12-30
6
6. Kladka pevná a volná
Start 14-08-24
7
7. Kladkostroj
Start 14-08-24
8
8. Rovnováha na páce
Start 15-04-03
9
9. 1. Newtonův pohybový zákon
Start 15-01-01
10
10. 2. Newtonův pohybový zákon
Start 15-03-27
11
11. 3. Newtonův pohybový zákon
Start 14-09-13
12
12. Mechanická práce
Start 15-08-10
13
13. Zákon zachování energie
YouTube
Start 17-01-08
14
14. Maxwellovo kyvadlo
Start 14-05-16
15
15. Tření a odpor vzduchu
Start 14-12-31
16
16. Newtonova houpačka
Start 15-02-04
17
17. Archimédův zákon
Start 15-04-23
18
18. Karteziánek
Start 15-06-09
19
19. Vodováha
Start 17-05-31
20
20. Tlak
Start 17-06-11
21
21. Pumpa
Start 14-10-21
22
22. Pascalův zákon
Start 14-12-08
23
23. Bernoulliho rovnice
Start 17-03-22
24
24. Těžiště
Start 17-02-18
25
25. Stabilita těles 1
Start 17-01-30
26
26. Stabilita těles 2
Start 17-02-28
27
27. Stabilita těles 3
Download II. Gravitační pole
Start 10-05-26
28
1. Newtonův gravitační zákon
Start 10-05-27
29
2. Intenzita gravitačního pole
Start 10-05-26
30
3. Centrální gravitační pole
Start 13-01-05
31
4. Homogenní gravitační pole
Start 15-01-23
32
5. Zeměpisné souřadnice
Start 10-05-26
33
6. Tíhové zrychlení
Start 16-03-20
34
7. Foucaultovo kyvadlo
Start 14-09-13
35
8. Beztížný stav
Start 13-01-05
36
9. Super výtah
Start 10-05-26
37
10. Volný pád
Start 13-01-05
38
11. Newtonova trubice
YouTube
Start 10-05-27
39
12. Skládání pohybů
Start 13-02-13
40
13. Vrh vodorovný
Start 10-05-26
41
14. Padostroj
Start 10-05-27
42
15. Výtok kapaliny otvorem
Start 10-05-27
43
16. Vrh svislý
Start 10-05-26
44
17. Vrh šikmý
Start 13-02-12
45
18. Vrh šikmý – granát
Start 16-02-21
46
19. Trajektorie těles
Start 10-05-26
47
20. Newtonův kanón
Start 10-05-27
48
21. Geostacionární družice
Start 13-05-20
49
22. 1. Keplerův zákon
Start 10-05-26
50
23. 2. Keplerův zákon
Start 16-04-26
51
24. 3. Keplerův zákon – vnitřní planety
Start 16-04-26
52
25. 3. Keplerův zákon – vnější planety
Start 10-05-26
53
26. Sluneční soustava
Start 10-05-26
54
27. Měsíční fáze
Start 15-01-24
55
28. Souhvězdí
Start 16-02-22
56
29. Keplerovy zákony
YouTube
Download III. Mechanické kmitání a vlnění
Start 16-02-21
57
1. Oscilátory
Start 17-02-26
58
2. Pohyb po kružnici
Start 15-10-23
59
3. Harmonické kmitání
Start 15-11-14
60
4. Skládání kmitání
Start 15-10-23
61
5. Skládání kmitání o stejné frekvenci
Start 15-11-14
62
6. Skládání kmitání o blízké frekvenci
Start 15-10-23
63
7. Fáze kmitavého pohybu
Start 15-10-23
64
8. Obdélníkový kmit
Start 15-10-23
65
9. Lissajousovy obrazce
Start 15-12-10
66
10. Tlumené kmity
Start 15-12-10
67
11. Nucené kmitání
Start 15-10-23
68
12. Matematické kyvadlo
Start 15-10-23
69
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Start 15-10-23
70
14. Mechanický oscilátor
Start 15-10-23
71
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Start 13-01-05
72
16. Spřažené oscilátory
Start 10-05-26
73
17. Odraz vlnění
Start 10-05-26
74
18. Lom vlnění
Start 12-12-22
75
19. Odraz na konci
Start 15-12-10
76
20. Stojaté vlnění
Start 10-05-26
77
21. Rezonance
Start 10-05-26
78
22. Rychlost zvuku
Start 13-06-01
79
23. Dopplerův jev
Start 10-05-26
80
24. Rázová vlna
Start 13-03-06
81
25. Huygensův princip
Start 16-11-19
82
26. Vlnostroj
Start 16-11-19
83
27. Stojaté vlnění
Start 16-11-24
84
28. Machův vlnostroj
Start 16-12-20
85
29. Juliův vlnostroj
Start 15-01-24
86
30. Vlnění
Start 13-06-10
87
31. Zvuk
Download IV. Molekulová fyzika a termika
Start 10-05-26
88
1. Brownův pohyb
Start 10-05-26
89
2. Difuze
Start 15-01-23
90
3. Rozdělení molekul plynu podle rychlostí
Start 13-01-05
91
4. Galileův teploměr
Start 10-05-26
92
5. Teplotní stupnice
Start 16-06-19
93
6. Jouleův experiment
Start 16-08-05
94
7. Vnitřní energie
Start 12-12-30
95
8. Přenos energie prouděním
Start 16-06-04
96
9. Přenos energie zářením
Start 12-12-30
97
10. Přenos energie vedením
Start 10-05-26
98
11. Izotermický děj – Boyleův – Mariottův zákon
Start 10-05-26
99
12. Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon
Start 10-05-26
100
13. Izochorický děj – Charlesův zákon
Start 10-05-26
101
14. Adiabatický děj
Start 10-05-27
102
15. Carnotův cyklus
Start 13-08-27
103
16. Parní lokomotiva
Start 15-06-27
104
17. Dvoudobý motor
Start 15-07-03
105
18. Čtyřdobý motor
Start 15-07-08
106
19. Vznětový motor
Start 15-07-08
107
20. Wankelův motor
Start 15-01-31
108
21. Perpetuum mobile
Start 13-01-05
109
22. Čínský ptáček (houpací čáp)
Start 14-04-07
110
23. Lednička
Start 12-12-31
111
24. Kapilární tlak
Start 17-06-25
112
25. Bod varu – Atmosférický tlak
Start 17-06-25
113
26. Bod varu – Nadmořská výška
Start 17-06-25
114
27. Atmosférický tlak – Nadmořská výška
Start 10-05-26
115
28. Absolutní vlhkost
Start 10-05-26
116
29. Relativní vlhkost
Start 10-05-26
117
30. Rosný bod
Download V. Elektrostatika
Start 10-05-26
118
1. Elektrické pole
Start 15-05-17
119
2. Náboj a pole
Start 16-06-03
120
3. Kondenzátor
Download VI. Elektrický proud
Start 16-02-23
121
1. Elektrický obvod
Start 16-10-04
122
2. Ohmův zákon
Start 16-10-22
123
3. Vnitřní odpor
Start 15-12-04
124
4. Kirchhoffovy zákony
Start 16-03-28
125
5. Elektrický odpor
Download VII. Polovodiče
Start 13-01-06
126
1. Termistor
Start 13-01-06
127
2. Fotorezistor
Start 17-04-23
128
3. Křemík
Start 17-05-05
129
4. Generace páru elektron díra
Start 17-05-08
130
5. Vlastní vodivost
Start 17-05-18
131
6. Polovodiče
Start 13-01-11
132
7. Grätzovo zapojení
Download VIII. Elektrický proud v kapalinách
Start 16-08-18
133
1. Elektrolytická disociace
Start 16-09-20
134
2. Elektrolýza
Start 13-01-13
135
3. Olověný akumulátor
Download IX. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Start 16-05-18
136
1. Ionizace – vybití elektroskopu
Start 13-01-13
137
2. Nesamostatný výboj
Start 13-01-14
138
3. Voltampérová charakteristika výboje
Start 13-01-14
139
4. Obloukový výboj
Start 13-01-16
140
5. Ruhmkorffův induktor
Start 15-01-08
141
6. Katodové záření
Start 10-05-26
142
7. Osciloskop
Start 13-01-16
143
8. Katodová trubice – Maltézský kříž
Start 13-11-19
144
9. Výboj při sníženém tlaku
Start 13-01-16
145
10. Oheň svatého Eliáše
Start 13-01-16
146
11. Doutnavka
Start 13-04-06
147
12. Zářivka
Start 13-01-16
148
13. Růžková bleskojistka
Download X. Magnetické pole
Start 13-12-30
149
1. Magnet
Start 16-02-21
150
2. Feromagnetismus
Start 15-02-20
151
3. Ampérovo pravidlo pravé ruky
Start 15-01-08
152
4. Flemingovo pravidlo levé ruky
Start 14-01-06
153
5. Elektromagnetická indukce
Start 15-03-09
154
6. Lenzův zákon
Start 16-03-06
155
7. Wehneltova trubice
Download XI. Střídavý proud
Start 15-01-08
156
1. Alternátor a dynamo
Start 15-01-08
157
2. Třífázový generátor
Start 15-02-14
158
3. Sériový obvod RLC
Start 15-02-14
159
4. Paralelní obvod RLC
Start 16-05-23
160
5. Transformátor
Download XII. Optika
Start 13-04-08
161
1. Optický hranol
Start 13-08-07
162
2. Subtraktivní a aditivní míchání barev
Start 13-08-09
163
3. Newtonův kotouč
Start 15-05-30
164
4. Youngův pokus
Start 14-02-02
165
5. Zrcadla
Start 13-04-16
166
6. Čočka
Start 15-05-31
167
7. Spojka
Start 15-05-31
168
8. Rozptylka
Start 13-05-12
169
9. Oční vady
Start 13-07-22
170
10. Akomodace oka
Start 13-08-05
171
11. Lupa
Start 13-08-21
172
12. Mikroskop
Start 13-09-13
173
13. Keplerův dalekohled
Start 13-09-13
174
14. Galileův dalekohled
Start 15-05-31
175
15. Duté (konkávní) zrcadlo
Start 15-05-31
176
16. Vypuklé (konvexní) zrcadlo
Start 13-09-22
177
17. Newtonův dalekohled
Start 13-10-04
178
18. Světelný tok
Start 13-10-05
179
19. Svítivost
Start 14-05-16
180
20. Osvětlení
Start 13-10-14
181
21. Absolutně černé těleso
Start 13-10-15
182
22. Model černého tělesa
Start 15-10-03
183
23. Fotoelektrický jev
Start 15-03-13
184
24. Elektromagnetická vlna
Start 15-03-20
185
25. Polarizační filtr
Start 15-08-22
186
26. Rentgenka
Download XIII. Speciální teorie relativity
Start 10-05-27
187
1. Michelson-Morleyův experiment
Start 13-01-26
188
2. Dilatace času
Start 13-01-26
189
3. Kontrakce délky
Download XIV. Atomová fyzika
Start 14-09-13
190
1. Modely atomů
Start 10-05-27
191
2. Rutherfordův pokus
Start 10-05-26
192
3. Bohrův model atomu
Start 14-07-04
193
4. Spektroskop
Start 15-09-01
194
5. Comptonův jev
Start 15-12-12
195
6. Franck-Hertzův experiment
Download XV. Jaderná fyzika
Start 15-01-08
196
1. Radioaktivita
Start 10-05-26
197
2. Zákon radioaktivní přeměny
Start 14-09-13
198
3. Rozpadová řada
Start 15-06-17
199
4. Jaderná reakce
Download XVI. Matematika
Start 10-05-26
200
1. Jednotková kružnice
Start 15-05-27
201
2. Sčítání vektorů
XVII. Kdo su já
Start 14-10-18
202
1. Učitel z Moravy

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.