Autor stránek neručí za soulad materiálů a programů na těchto stránkách:
  • s bývalými osnovami
  • se současnými rámcovými vzdělávacími programy
  • s  budoucími vzdělávacími standardy
Autor proto nepřebírá odpovědnost za škody plynoucí z jejich používání.
Karel Havlíček Borovský Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých, poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.
Špatný stát naschvál učitelům a profesorům dává v poměru k jiným úředníkům malé platy, aby schopnější lidé raději k jiným, vděčnějším stavům a zaměstnáním se obraceli než k učitelství, a tak nemohla se příliš vzmáhati osvěta v národu, která jest úhlavní prostředek proti vládní libovůli.
Karel Havlíček Borovský (1821-1856)
Charles de Gaulle La réforme oui, la chienlit non.

Charles de Gaulle (1890-1970)
Edward Gibbon The power of instruction is seldom of much efficacy except in those happy dispositions where it is almost superfluous.

Edward Gibbon (1737-1794)