Témata k maturitě

1. Mechanika

   1. KINEMATIKA
      1. Rovnoměrný přímočarý pohyb
      2. Průměrná rychlost
      3. Rovnoměrně zrychlený pohyb
      4. Volný pád
      5. Rovnoměrně zpomalený pohyb
      6. Skládání pohybů a rychlostí
      7. Rovnoměrný pohyb po kružnici

Pokračování …

Úkoly k maturitě

1. Definice rychlosti
2. Rozdělení pohybu podle rychlosti a definice zrychlení
3. Rovnoměrný prímocarý pohyb
4. Rovnoměrně zrychlený pohyb
5. Rovnoměrný pohyb po kružnici
6. Neinerciální vztažná soustava
7. Vzájemné působení těles
8. Zákon setrvačnosti (1. Newtonův)
9. Zákon síly (2. Newtonův)
10. Zákon akce a reakce (3. Newtonův)
Pokračování …