Testy v Milionáři – fyzika
ZŠ – Vlastnosti látek a těles

ZŠ - Vlastnosti látek a těles Otevřít Náš vesmír je tvořen rozličnými formami hmoty, z nichž nejlépe prozkoumána je forma látek. Látky mohou nabývat rovněž různých forem, resp. skupenství či fází. Každá látka je popisována svými vlastnostmi, kromě skupenství také tvarem, hmotností, energií, elektrickým nábojem atd.  (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testZŠ – Mechanika

ZŠ - Mechanika Otevřít Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles. Mezi nejčastěji používané veličiny v mechanice patří poloha, rychlost, zrychlení, síla, energie a hybnost. Mechanika patří k nejstarším částem fyziky a od počátku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, např. s tvorbou mechanických strojů. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – test