Testy v Milionáři – informatika
Historie počítačů

Historie počítačů Otevřít Dějiny počítačů zahrnují vývoj jak "samotného" hardware, tak jeho architektury a mají přímý vliv na vývoj softwaru. První číslicové počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století, avšak za jejich vynálezce je přesto považován Charles Babbage, který již v 19. století vymyslel základní principy fungování stroje pro řešení složitých výpočtů. Cena počítačů se s jejich vývojem neustále snižuje, jejich rozšíření roste a zasahuje postupně do všech oblastí lidského života.  (Zdroj Wikipedie)
Trénink Zkoušení – testVon Neumannovo schéma

Von Neumannovo schéma Otevřít Von Neumannova architektura je v informatice označení pro jednoduché schéma programovatelného počítače, které používá jednu sběrnici, na kterou jsou připojeny všechny aktivní prvky (procesor, paměť, vstupy a výstupy). (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testČíselné soustavy

Číselné soustavy Otevřít Číselná soustava je způsob reprezentace čísel. Podle způsobu určení hodnoty čísla z dané reprezentace rozlišujeme dva hlavní druhy číselných soustav: poziční číselné soustavy a nepoziční číselné soustavy. V praxi se však také používaly způsoby reprezentace používající postupy z obou těchto druhů. Dnes se obvykle používají soustavy poziční. Zápis čísla dané soustavy je posloupností symbolů, které se nazývají číslice(Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testZákladní pojmy

Základní pojmy Otevřít Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá zpracováním informací. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testObsah PC

Obsah PC Otevřít Osobní počítač (anglicky personal computer, zkratka PC, čte se pí sí, hovorově též pécéčko apod., odborně také osobní mikropočítač) je označení pro počítač určený pro použití jednotlivcem (na rozdíl od dřívějších střediskových počítačů resp. sálových počítačů). (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testTypy počítačů a externí zařízení

Typy počítačů a externí zařízení Otevřít Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy). Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testPorty a rozhraní

Porty a rozhraní Otevřít Porty slouží ke komunikaci mezi počítačem a vstupními nebo výstupními zařízeními. Nalezneme je v zadní části počítače.

Trénink Zkoušení – test