Porty a rozhraní

Porty a rozhraní Otevřít Porty slouží ke komunikaci mezi počítačem a vstupními nebo výstupními zařízeními. Nalezneme je v zadní části počítače.

Trénink Zkoušení – testZáznamová média

Záznamová média Otevřít Datové médium, paměťové médium nebo také datový nosič či záznamové médium je paměťový nosič datových informací (dat) používající k jejich uchování nějaký fyzikální princip. V praxi se pojem datové médium často zužuje na přenosná výměnná datová média, která umožňují ukládání datových souborů a jejich přenos mezi počítači a dalšími zařízeními. V širším smyslu můžeme však za datové médium považovat i vnitřní paměť počítače, disky zabudované do počítače nebo naopak síťová datová úložiště (ať samostatná nebo v rámci cloud computingu). (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testPříkazy OS DOS

Příkazy OS DOS Otevřít DOS (Disk Operating System, diskový operační systém) je rodina velmi podobných a jednoduchých operačních systémů s textovým uživatelským rozhraním, které dominovaly IBM PC kompatibilním počítačům mezi roky 1981 a 1995.
Jádro systému je 16bitové a je určeno pro procesory Intel 8088 (a kompatibilní) použité v prvním IBM PC uvedeném 12. srpna 1981. Lze ho provozovat i v současných nejmodernějších PC, protože jejich procesory jsou zpětně kompatibilní a jsou schopny běhu v původním 16bitovém režimu, avšak i se všemi jeho omezeními. Systém DOS vychází z 8bitového systému CP/M a byl částečně inspirován již existujícími unixovými systémy  (Zdroj Wikipedie)
Trénink Zkoušení – testPočítačové viry

Počítačové viry Otevřít Jako virus se v oblasti počítačové bezpečnosti označuje program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Pro množení se vkládá do jiných spustitelných souborů či dokumentů.
Takový program se tedy chová obdobně jako biologický virus, který se šíří vkládáním svého kódu do živých buněk. V souladu s touto analogií se někdy procesu šíření viru říká nakažení či infekce a napadenému souboru hostitel. Viry jsou jen jedním z druhů tzv. malwaru, zákeřného softwaru. V obecném smyslu se jako viry (nesprávně) označují i např. červi a jiné druhy malwaru. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testInternet

Internet Otevřít Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testSQL dotazy (MySQL)

SQL dotazy (MySQL) Otevřít MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace Linux, MySQL, PHP a Apache jako základní software webového serveru. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – testPočítačové sítě

Počítačové site Otevřít Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – test