Rovnováha tuhého tělesa

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Jednoduché stroje

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Čelo klínu má šířku 4 cm a délku boční stěny 24 cm. Tímto klínem štípáme kládu …
Příklad  2. Pomocí volné kladky je zvedáno břemeno hmotnosti 75 kg rovnoměrným pohybem do …
Příklad  3. Na hlavici šroubu, který má výšku závitu 0,5 cm, je nasazen klíč délky 40 cm. …
Příklad  4. Síla 240 N rovnoběžná s délkou nakloněné roviny, udržuje na ní v rovnoměrném …
Příklad  5. Na pevné kladce zvedla síla 2800 N rovnoměrným pohybem břemeno o tíze 2450 N. …
Příklad  6. Na nerovnoramenných vahách se vyvažuje těleso na první misce závažím 482 g a na …
Příklad  7. Jak velká je maximální váha břemena, které lze zvednout šroubovým zvedákem, …
Příklad  8. Na rameni 3,6 m dvojzvratné páky působí síla 240 N. V které vzdálenosti od osy …
Příklad  9. Jednozvratná páka je zatížena břemenem 100 kg zavěšeným ve vzdálenosti 0,5 m od …
Příklad  10. Jakou práci vykonal dělník, který otáčel silou 304 N klikou rumpálu, jejíž …
Příklad  11. Sud hmotnosti 180 kg valíme po nakloněné rovině o výšce 1,2 m do úrovně ulice. …
Příklad  12. Na rameni 35 cm jednozvratné páky působí síla 1440 N. Jak velké břemeno se …
Příklad  13. Břemeno 12000 N je drženo v rovnováze kolem na hřídeli, jehož působící síla má …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Moment síly Moment setrvačnosti

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Do jaké výšky by vystoupilo auto do kopce poháněné setrvačníkem s momentem …
Příklad  2. Setrvačník má vodorovný hřídel poloměru 0,005 m. Působením tíhové síly závaží …
Příklad  3. Kolik otáček vykoná tyč, má-li moment setrvačnosti 0,2 kgm2a k roztočení byla …
Příklad  4. Jakou energii dodal setrvačník, jestliže počet jeho otáček klesl z 1200 na 720 …
Příklad  5. Jakou silou působí řidič na volant,je-li jeho průměr 35 cm a moment síly 2 Nm …
Příklad  6. Jaký je moment setrvačnosti ocelového disku, byl-li roztočen provazem délky 60 …
Příklad  7. Jeden konec provazu je upevněný na obvodě kola s poloměrem 20 cm, na druhém …
Příklad  8. Při řezání závitu působí pracovník silou 10 N kolmo na ramena závitníku délky …
Příklad  9. Určete moment setrvačnosti soustavy tří hmotných bodů vzhledem k počátku, je-li …
Příklad  10. Určete moment setrvačnosti soustavy tří těles vzhledem k ose jdoucí kolmo k …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Hydrostatika

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Menší píst hydraulického lisu se posune při jednom zdvihu o 20 cm a větší o 4 …
Příklad  2. Jak velký je tlak vody na dně moře hlubokého 4 200 m, je-li průměrná hustota …
Příklad  3. Určete tlakovou sílu, kterou působí pára na pojistnou záklopku o průměru 6 cm, …
Příklad  4. Ve vodorovné trubici vnitřního průřezu 20 cm2je voda, na kterou z jedné strany …
Příklad  5. V trubici tvaru U byla rtuť. Do jednoho ramena byla nalita voda a do druhého …
Příklad  6. Spojené nádoby jsou naplněné rtutí. Průměr jedné nádoby je čtyřikrát větší než …
Příklad  7. Do jaké výše můžeme vytáhnout vodu v trubici pomocí zařízení skládajícího se z …
Příklad  8. Válcová nádoba průřezu 30 cm2a výšky 10 cm byla naplněná vodou, přikrytá listem …
Příklad  9. Jakou silou působí vzduch na povrch lidského těla, který je 1,6 m2při …
Příklad  10. Při zvedání nákladu o hmotnosti 2000 kg hydraulickým zařízením byla vykonána …
Příklad  11. Jakou největší hmotnost může mít člověk, má-li ho ve vodě unést záchranný pás z …
Příklad  12. Dřevěná kláda o délce 3,5 m a průměru 30 cm plave na hladině. Jakou největší …
Příklad  13. V jednom rameni spojených nádob stojí voda …
Příklad  14. Jak velkou silou je ve vodě nadlehčován kámen hmotnosti 3 kg, je-li jeho …
Příklad  15. Dělník unese na vzduchu balvan o hmotnosti 60 kg, jehož hustota je 2500 kg/m3. …
Příklad  16. S jakým zrychlením padá těleso hustoty 2500 kg/m3ve vodě ? Odpor prostředí …
Příklad  17. V hloubce 5 m pod hladinou vody byla puštěna korková kulička …
Příklad  18. V jakém váhovém poměru musí být spojena ocel a korek …
Příklad  19. Led má hustotu 917 kg/m3. Plave-li na vodě hustoty 1030 kg/m3, jak velkou části …
Příklad  20. Skleněná čočka hustoty 2500 kg/m3váží na vzduchu 0,2475 N. Určete její …
Příklad  21. Zkumavka zatížená broky se ponoří ve vodě do hloubky 18 cm své délky, ve …
Příklad  22. Dřevěná kláda, která plave ve vodě, má ponořené 2/3 svého objemu. Jaká je …
Příklad  23. Jak velký musí být plošný obsah ledové kry o tloušťce 30cm, která by udržela …
Příklad  24. Jak velkou silou vyzvedneme ve vodě kámen jenž na vzduchu má hmotnost 100 kg a …
Příklad  25. Jak velký objem musí mít balón plněný heliem, aby unesl hmotnost 10 t? Hustota …
Příklad  26. Loď s nákladem má tvar hranolu s obdelníkovou základnou 30 m x 10 m a má ponor …
Příklad  27. Ve vrtu válcového tvaru dosahuje voda do výše 22 m. Při vnoření válcového …
Příklad  28. Skleněná nádoba naplněná vzduchem má hmotnost m1, při naplnění plynem má …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Dynamika kapalin

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Voda tekoucí ve strouze o průřezu 40000 cm2rychlostí 0,3 m/s, vtéká otvorem …
Příklad  2. Do nádoby vtéká voda rovnoměrným proudem, přičemž vteřinové množství nateklé …
Příklad  3. Potrubím ropovodu má protékat 1 m3ropy za sekundu. Jaký musí být průřez …
Příklad  4. V nádobě je vzduch s přetlakem 6,02 Pa vzhledem k okolí. Hustota okolního …
Příklad  5. Proudící vzduch v aerodynamickém tunelu má rychlost 40 m/s a tlak p 1. V …
Příklad  6.  …
Příklad  7. Jak velkou rychlostí letí letadlo, je-li velikost aerodynamické vztlakové síly …
Příklad  8. Ve vodorovné trubici průměru 5 cm teče voda rychlostí 20 cm/s při tlaku 200 …
Příklad  9. Určete rychlost vody, jestliže rozdíl výšek v pitotově trubici je 36 cm.  …
Příklad  10. Jakou rychlostí vytéká voda otvorem ve stěně nádoby, když se hladina udržuje ve …
Příklad  11. Skleněný válec naplněný vodou má na boku nad sebou dva otvory ve vzdálenosti 15 …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Gravitační zákon

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Ověřte, že odstředivá síla kruhového pohybu Měsíce se rovná přitažlivé síle …
Příklad  2. Gravitační zrychlení na povrchu Měsíce je 1,62 m/s2, poloměr Měsíce je 1746 km. …
Příklad  3. Jak velkou rychlost musí mít kosmická loď,která se má dostat z povrchu Marsu na …
Příklad  4. Jak velkou rychlost musí mít kosmická loď, která se má dostat z povrchu Země na …
Příklad  5. Určete jak velkou silou se přitahují dvě kosmické lodě těsně před spojením. …
Příklad  6. Vzdálenost středu Země a Měsíce je 60,3 zemské poloměry, hmotnost Země je 81,5 …
Příklad  7. V jaké výšce nad povrchem Země je tíha tělesa dvakrát menší než na …
Příklad  8. Určete hmotnost Slunce za předpokladu, že dráha Země kolem Slunce je kružnice o …
Příklad  9. Jakou obvodovou rychlost musí mít umělá družice Země, aby se ve vzdálenosti …
Příklad  10. Jakou výšku musí dosáhnout umělá družice Země, aby se stala stacionární?  …
Příklad  11. Satelit oběhne Zemi za 94 minut v střední výšce 500 km. Vypočtěte hmotnost …
Příklad  12. Vypočtěte rychlost stacionární družice Země nad rovníkem ve výšce 35 810 km. …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Keplerovy zákony

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Teplo a práce

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Jakou tepelnou kapacitu má železné závaží o hmotnosti 2 kg. Měrná tepelná …
Příklad  2. Hliníkový předmět o hmotnosti 0,80 kg a teplotě 250°C byl vložen do vody o …
Příklad  3. V kalorimetru o tepelné kapacitě 63 J.K-1je olej o hmotnosti 250 g a teplotě 12 …
Příklad  4. Do 4 kg vody teploty 100 °C byly vloženy 2 kg ledu teploty 0 °C. Jaká byla …
Příklad  5. Kolik kg sněhu teploty 0 °C je možné smíchat s 6 kg vody teploty 90 °C, aby …
Příklad  6. Kolik vodní páry teploty 100 °C potřebujeme na roztání 2 kg ledu teploty 0 …
Příklad  7. Za jak dlouho ohřeje elektrický ponorný vařič s výkonem 500 W, jehož účinnost …
Příklad  8. 200 l vody o teplotě 80 °C je smícháno s 50 l vody o teplotě 20 °C. Jaká je …
Příklad  9. 900 g železa o teplotě 300 °C bylo vloženo do 2,5 kg vody o teplotě 15 °C. Jaká …
Příklad  10. Kolik tepla je zapotřebí za ohřátí 4 l vody v železném hrnci hmotnosti 2 kg z …
Příklad  11. Tenisový míček o hmotnosti 50 g, který padal volným pádem z výšky 1 m, vyskočil …
Příklad  12. V elektrické pračce se ohřívá voda o hmotnosti 30 kg. Jaké teplo přijme, …
Příklad  13. Niagarských vodopádech padá voda z výšky 60 m. Jak se zvýší její teplota, …
Příklad  14. Voda o hmotnosti 1 kg se ohřála z teploty 0 °C na teplotu 100 °C a přijala při …
Příklad  15. Voda o hmotnosti 1 kg se ohřála z teploty 0 °C na teplotu 100 °C a přijala při …
Příklad  16. Nákladní automobil o hmotnosti 10 t jedoucí rychlostí 72 km.h-1zastavil …
Příklad  17. Dospělý člověk, který nekoná žádnou práci, spotřebuje ročně k udržení života …
Příklad  18. Vypočtěte, kolik tun uhlí o výhřevnosti 3.107J.kg-1by při dokonalém spálení za …
Příklad  19. Určete mechanickou energii proudové stíhačky o hmotnosti 15 t, která letí ve …
Příklad  20. Proudové letadlo má čtyři motory, z nichž každý vyvíjí tahovou sílu 20000 N. …
Příklad  21. Určete hmotnost střelného prachu, kterého je třeba k tomu, aby střela o …
Příklad  22. Na ohřátí 1/2 l vody z 10 °C na 50 °C se spotřebuje 10 g lihu. Jaká je účinnost …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já



Střední kvadratická rychlost

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Vypočtěte střední kvadratickou rychlost molekul kyslíku při teplotě -100 …
Příklad  2. Vypočtěte střední kvadratickou rychlost molekul kyslíku při teplotě 100 …
Příklad  3. Vypočtěte střední kvadratickou rychlost molekul kyslíku při teplotě 0 °C.  …
Příklad  4. Určete poměr středních kvadratických rychlostí molekul vodíku a kyslíku při …
Příklad  5. Vypočtěte střední kinetickou energii jedné molekuly ideálního plynu vyplývající …
Příklad  6. Vzorek argonu …
Příklad  7. Jak velkou energii představuje za normálních podmínek kinetická energie …
Příklad  8. Vypočítejte střední kvadratickou rychlost molekul dusíku N2při teplotě -73 …
Příklad  9. Určete změnu vnitřní energie ideálního plynu s jednoatomovými molekulami, …
Příklad  10. Atom argonu, který se pohybuje rychlostí 500 m/s, se pružně odráží od stěny …
Příklad  11. V jedné uzavřené nádobě je helium, ve druhé vodík. Jaký je poměr tlaku p1 helia …
Příklad  12. Jaký je tlak kyslíku O2 při teplotě 0 °C, je-li jeho hustota 1,41 kg/m3 ? …
Příklad  13. Ideální plyn o hmotnosti 6 kg je uzavřen v nádobě o objemu 5 m3při tlaku …
Příklad  14. Určete objem kyslíku o hmotnosti 8 g při teplotě 21 °C a tlaku …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já