Algoritmizace – příklady

Příspěvek  1. Záměna dvou proměnných
Příspěvek  2. Záměna tří proměnných
Příspěvek  3. Záměna čtyř proměnných
Příspěvek  4. Úkol č. 1 (Záměna pěti proměnných)
Příspěvek  5. Úkol č. 2 (Záměna čtyř proměnných obráceně)
Příspěvek  6. Výpočet obsahu obdelníku
Příspěvek  7. Úkol č. 3 (Obvod obdelníku)
Příspěvek  8. Výpočet objemu kvádru
Příspěvek  9. Úkol č. 4 (Povrch kvádru)
Příspěvek  10. Výpočet obsahu kruhu
Příspěvek  11. Úkol č. 5 (Obvod kruhu)
Příspěvek  12. Podíl dvou čísel
Příspěvek  13. Podíl dvou čísel – nelze dělit nulou
Příspěvek  14. Hodnota zlomku
Příspěvek  15. Hodnota zlomku – nelze dělit nulou
Příspěvek  16. Úkol č. 6 (Hodnota zlomku)
Příspěvek  17. Absolutní hodnota
Příspěvek  18. Dělitelnost čísel
Příspěvek  19. Úkol č. 7 (Dělitelnost jedenácti)
Příspěvek  20. Určení většiho čísla ze dvou
Příspěvek  21. Určení největšiho čísla ze tří
Příspěvek  22. Určení největšiho pěti
Příspěvek  23. Úkol č. 8 (Nejmenší číslo)
Příspěvek  24. Seřazení dvou čísel vzestupně
Příspěvek  25. Seřazení tří čísel vzestupně
Příspěvek  26. Úkol č. 9 (Seřazení sestupně)
Příspěvek  27. Strany trojúhelníku
Příspěvek  28. Strany pravoúhlého trojúhelníku
Příspěvek  29. Úkol č. 10 (Přepona pravoúhlého trojúhelníku)
Příspěvek  30. Kořen lineární rovnice
Příspěvek  31. Kořeny kvadratické rovnice
Příspěvek  32. Součet, rozdíl, podíl a součin
Příspěvek  33. Úkol č. 11 (Umocnění)
Příspěvek  34. Zobrazení celých čísel z intervalu 1 až n
Příspěvek  35. Zobrazení sudých čísel z intervalu 1 až n (Úkol č. 12)
Příspěvek  36. Součet aritmetické řady čísel 1 až n
Příspěvek  37. Úkol č. 13 (Sčítání sudých čísel)
Příspěvek  38. Určit maximální číslo a jeho pořadí vstupu
Příspěvek  39. Určit druhé největší číslo a jeho pořadí vstupu
Příspěvek  40. Úkol č. 14 (Trasování programu)
Příspěvek  41. Určit počet čísel kladných, záporných a počet nul
Příspěvek  42. Určit průměr čísel kladných, záporných a počet nul
Příspěvek  43. Úkol č. 15 (Vývojový diagram)
Příspěvek  44. Určit součin pomocí sčítání
Příspěvek  45. Určit podíl pomocí odečítání (Úkol č. 16 – trasování)
Příspěvek  46. Úkol č. 17 (Optimalizace počtu sčítání)
Příspěvek  47. Určit počet slov ve větě
Příspěvek  48. Úkol č. 18 (Určit počet písmen ve slově)
Příspěvek  49. Určení nsd dvou čísel (Úkol č. 19 – trasování)
Příspěvek  50. Určit součet cifer v čísle
Příspěvek  51. Otočit zadané číslo
Příspěvek  52. Úkol č. 19 (Počet cifer)
Příspěvek  53. Převod čísla z dekadické do binární soustavy
Příspěvek  54. Převod čísla z binární do dekadické soustavy
Příspěvek  55. Určení n!
Příspěvek  56. Naplnění pole n prvky
Příspěvek  57. Naplnění pole náhodnými prvky
Příspěvek  58. Nalezení maximálního prvku a jeho indexu
Příspěvek  59. Vyhledání indexu zadaného prvku v poli
Příspěvek  60. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
Příspěvek  61. Ke stažení