HTML
HTML – XHTML

XHTML striktně vyžaduje:
a. všechny atributy v uvozovkách
např.: <table rows="3">

b. zákaz křížení značek
např.: <b>dobrý<i>zápis</i></b>
<b>špatný<i>zápis</b></i>

Pokračování …