Digitální učební materiály – Elektřina
Wimshurstova indukční elektřina

Van de Graaffův generátor

Elektrické pole

Náboj a pole

Elektrický obvod

Vnitřní odpor

Kirchhoffovy zákony