Digitální učební materiály – atomová fyzika
Rutherfordův pokus

Bohrův model atomu

Comptonův jev

Franck-Hertzův experiment