Pythagorova věta

Jednotková kružnice

Sčítání vektorů

Galtonova deska