Alternátor a dynamo

Třífázový generátor

Sériový obvod RLC

Paralelní obvod RLC