Physics at school

iTunes Google play
 

Mechanics

 

Gravitational field

 

Mechanical vibrations and waves

 

Molecular Physics and Thermodynamics

 

Electrostatics

 

Electric current

 

Semiconductors

 

Electric current in liquids

 

Current conduction in gases and vacuum

 

Magnetic field

 

Alternating current

 

Optics

 

Special relativity

 

Atomic physics

 

Nuclear physics

 

MathematicsFísica en la escuela

iTunes Google play
 

Mecánica

 

Campo gravitatorio

 

Vibraciones mecánicas y ondas

 

Física molecular y termodinámica

 

Electrostática

 

Corriente eléctrica

 

Semiconductor

 

Conducción eléctrica en líquidos

 

Conducción de la electricidad y el gas en el vacío

 

Campo magnético

 

Corriente alterna

 

Óptica

 

Teoría de la relatividad especial

 

Física atómica

 

Física nuclear

 

MatemáticasPhysique à l’école

iTunes Google play
 

Mécanique

 

Champ gravitationnel

 

Vibrations et ondes mécaniques

 

Thermodynamique et physique moléculaire

 

Électrostatique

 

Courant électrique

 

Semi-conducteurs

 

Les liquides et la conduction électrique

 

Courant électrique dans un gaz et le vide

 

Champ magnétique

 

Courant alternatif

 

Optique

 

Relativité restreinte

 

Physique atomique

 

Physique nucléaire

 

MathématiquesFizika u školi

iTunes Google play
 

Mehanika

 

Gravitacijsko polje

 

Mehaničko titranje i valovi

 

Molekularna fizika i termodinamika

 

Elektrostatika

 

Električna struja

 

Poluvodiči

 

Električna struja kroz tekućine

 

Električna struja kroz plinove i vakuum

 

Magnetsko polje

 

Izmjenična električna struja

 

Optika

 

Posebna teorija relativnosti

 

Atomska fizika

 

Nuklearna fizika

 

MatematikaFisica a scuola

iTunes Google play
 

Meccanica

 

Campo gravitazionale

 

Vibrazioni meccaniche e le onde

 

Fisica molecolare e termodinamica

 

Elettrostatica

 

Corrente elettrica

 

Semiconduttori

 

Corrente nei liquidi

 

Corrente nei gas e nel vuoto

 

Campo magnetico

 

Corrente alternata

 

Ottica

 

Relatività ristretta

 

Fisica atomica

 

Fisica nucleare

 

MatematicaFizika az iskolában

iTunes Google play
 

Mechanika

 

Gravitációs mező

 

Mechanikai rezgések és hullámok

 

Termodinamika és molekuláris fizika

 

Elektrosztatika

 

Elektromos áram

 

Félvezető

 

Elektromos áram folyadékokban

 

Elektromos áram gázokban és vákuumban

 

Mágneses mező

 

Váltakozó áram

 

Optika

 

Speciális relativitáselmélet

 

Atom szerkezete

 

Magfizika

 

MatematikaFysica op school

iTunes Google play
 

Mechanica

 

Zwaartekrachtveld

 

Trillingen en golven

 

Thermodynamica en Molecuulfysica

 

Elektrostatica

 

Elektrische stroom

 

Halfgeleider

 

Stroomgeleiding vloeistoffen

 

Elektriciteit in gassen en vacuüm

 

Magnetisch veld

 

Wisselstroom

 

Optica

 

Speciale relativiteitstheorie

 

Atoomfysica

 

Kernfysica

 

Wiskunde