Digitální učební materiály – Střídavý proud
Alternátor a dynamo

Třífázový generátor

Sériový obvod RLC

Paralelní obvod RLC

Waltenhofenovo kyvadlo