Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=kg rbt
Fyzika pro gymnázia-mechanické kmitání a vlnění
Мектепте физика - HTML5
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help Help Help


Domino Czech Republic

Жакшыраак которууну сунуштаңыз Жакшыраак которууну сунуштаңыз:
Башка тилдеги версиясын түзүңүз Башка тилдеги версиясын түзүңүз:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Кайра кайталануучу суроолорго жол бербөө үчүн:
1. Менин анимациямдан видеолорду жаратып, аларды жайгаштырсаңыз болот, мисалы youtube-ге.
2. Ошондой эле анимациямдан скриншотторду жасап, аларды колдонсоңуз болот.

Start Albertus Award (Albertus awards teachers of physics and informatics)
Start Domino Czech Republic
I. Механика Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-19
1
1. Жантык тегиздик
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-06-30
2
2. Көз караш
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-07
3
3. Параллелограмм эрежеси менен күчтөрдү кощуу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
4
4. штангенциркуль
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
5
5. Микрометр
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-11-27
6
6. Кыймыл
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
7
7. Айлана боюнча бир калыптагы кыймыл
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-11-19
8
8. Центрифугалдык губернатор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-16
9
9. Бош жана белгиленген шкив
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-09
10
10. Шкивтердин системасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-06
11
11. Рычагдын принциби
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
12
12. Ньютондун 1-закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-11-14
13
13. Ньютондун 2-закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-11-27
14
14. Ньютондун 2-закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-27
15
15. Ньютондун 3-закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-03-26
16
16. Инерциялык күч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-04-06
17
17. Борборлоштурулган күч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-04-24
18
18. Кориолис күчү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-12-23
19
19. Лифт
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
20
20. Жумуш
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
21
21. Серпилгичтүү кагылышуу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
22
22. Серпилгичтүү эмес кагылышуу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-02-16
23
23. Энергияны сактоо
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-24
24
24. Максвеллдин маятниги
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-07
25
25. Инерция моменти
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-01-12
26
26. Сүрүлүү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
27
27. Сүрүлүү жана каршылык
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
28
28. Ньютондун маятниги
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-11
29
29. Архимеддин принциби
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-08-23
30
30. Гидростатикалык басым
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-10-28
31
31. Герон фонтаны
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-24
32
32. Картезиандык суучул
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-05-31
33
33. Суюктук деңгээли
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-16
34
34. Катыш идиштер
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-07-31
35
35. Гидростатикалык парадокс
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
36
36. Басым
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-26
37
37. Насос
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-08-15
38
38. Ктесибий - өрт өчүрүүчү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-08-30
39
39. Паскаль закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-02
40
40. Гидроавликалык көтөргүч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-21
41
41. Бернуллинин принциби
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-26
42
42. Көтөрүу күчү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-03
43
43. Гравитация борбору
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-08-03
44
44. 1 Механикалык тең салмактуулук
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-14
45
45. 2 Механикалык тең салмактуулук
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-02-07
46
46. 3 Механикалык тең салмактуулук
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
II. Гравитациялык талаа Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
47
1. Ньютондун бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
48
2. Гравитациялык талаанын чыңалышы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
49
3. Гравитациялык талаа
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-23
50
4. Жердеги гравитациялык талаа
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
51
5. Географиялык координаттар системасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
52
6. Стандарттык гравитация
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-07
53
7. Фуко маятниги
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-01-04
54
8. Салмаксыздык
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-25
55
9. Супер лифт
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
56
10. Эркин түшүү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-26
57
11. Ньютондун трубкасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
58
12. Горизонталдык багытта учурулган снаряд
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
59
13. Горизонталдык багытта учурулган снаряд 2
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
60
14. Эркин түшүүнүн эксперименти
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
61
15. Жылчык аркылуу суюктуктун агымы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
62
16. Тик өйдө учурулган снаряд
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
63
17. Снаряддын кыймылы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-15
64
18. Снаряддын кыймылы - Кол гранатасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-27
65
19. Траекториялар жана орбиталар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
66
20. Ньютондун замбиреги
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-02-20
67
21. Геосинхрондук спутник
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-10-08
68
22. Кеплердин 1-закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-06
69
23. Кеплердин экинчи закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-10-01
70
24. Кеплердин 3-закону - ички планеталар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-07-02
71
25. Кеплердин 3-закону - тышкы планеталар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-02
72
26. Күн системасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-05
73
27. Айдын фазасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-10-02
74
28. Топ жылдыздар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-10-14
75
29. Кеплердин закондору
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-05-06
76
30. Герцспрунг – Рассел диаграммасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
III. Механикалык термелүүлөр жана толкундар Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-18
77
1. Осцилляторлор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-06
78
2. Айлануу кыймылы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-05-05
79
3. Жөнөкөй гармоникалык термелүү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-30
80
4. Гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-30
81
5. Гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы f1 = f2
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-05-17
82
6. f1 ≈ f2 гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-30
83
7. Фаза
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
84
8. Тик бурчтуу толкун
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-20
85
9. Лиссажу ийриси
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-05-05
86
10. Өчүүчү термелүү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-30
87
11. Аргасыз термелүү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-04-22
88
12. Математикалык маятник
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-09-25
89
13. Математикалык маятник - мык
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-07-02
90
14. Маятник - вертолет
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-29
91
15. Жөнөкөй гармоникалык осциллятор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
92
16. Жөнөкөй гармоникалык осциллятор - вертолет
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-19
93
17. бириктирилген осцилляторлор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-30
94
18. Чагылуу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-30
95
19. Сынуу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-27
96
20. чек арадагы толкундардын чагылышы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-20
97
21. Туруучу толкундар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-30
98
22. Резонанс
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-05-05
99
23. Үндүн ылдамдыгы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-02-04
100
24. Доплердин эффекти
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-30
101
25. Толкундун катуу соккусу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-02-01
102
26. Гюйгенс - Френельдин принциби
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-05-30
103
27. Толкундук машина
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
104
28. Туруучу толкундар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
105
29. толкундуу маятниктүү оюнчук
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
106
30. Торсиондуу толкундуу машина
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-20
107
31. Толкун
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-07-30
108
32. Үн
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
IV. Молекулалык физика жана термодинамика Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-02-10
109
1. Броун кыймылы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-02-10
110
2. Диффузия
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-12-22
111
3. Атомдордун өз ара аракеттенишүүсү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-20
112
4. Идеалдык газдын молекулаларынын ылдамдыктары боюнча бөлүштүрүлүшү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-05
113
5. Галилеонун термометри
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
114
6. Температуранын шкаласы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
115
7. Жылуулуктун механикалык эквиваленти
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-02-24
116
8. Калориметр
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-03-21
117
9. Агрегаттык абал
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-03-21
118
10. Агрегаттык абал - суу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-05-10
119
11. Ички энергия
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-12
120
12. Жылуулук берүү - конвекция
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
121
13. Жылуулук берүү - нурлануу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-12
122
14. Жылуулук берүү - өткөрүмдүүлүк
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
123
15. Изотермалык процесс
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-14
124
16. Изобаралык процесс
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-16
125
17. Изохоралык процесс
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
126
18. Адиабаттык процесс
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-05-09
127
19. Карно цикли
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-08-02
128
20. Паровоз
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-13
129
21. Эки такттуу кыймылдаткыч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-13
130
22. Төрт такттуу кыймылдаткыч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-14
131
23. Дизелдик кыймылдаткыч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-14
132
24. Wankelдин кыймылдаткычы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-12-15
133
25. Түбөлүк кыймылдаткыч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-12-15
134
26. Ичүүчү куш
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-25
135
27. Муздаткыч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-05-07
136
28. Гук мыйзамы - 1
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-05-19
137
29. Гук мыйзамы - 2
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-25
138
30. Капиллярдык басым
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 23-01-05
139
31. Термикалык кеңейүү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 23-01-05
140
32. Термикалык кеңейүү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 23-01-05
141
33. Биметалл
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
142
34. Кайноо температурасы - Атмосфералык басым
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
143
35. Кайноо температурасы - Бийиктик
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
144
36. Атмосфералык басым - Бийиктик
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
145
37. Жердин атмосферасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
146
38. Абсолюттук нымдуулук
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
147
39. Салыштырмалуу нымдуулук
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
148
40. Шүүдүрүм чекити
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
V. Электростатика Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-05-21
149
1. Wimshurst машинасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-03-29
150
2. Van de Graaff генератору
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
151
3. Электр талаасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-24
152
4. Заряддар жана талаалар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
153
5. Конденсатор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
VI. Электр тогу Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-03-05
154
1. Чыңалуу, ток жана каршылык
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-10-01
155
2. Электр чынжыры
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-11-17
156
3. Омдун закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-15
157
4. Ички каршылык
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-05-06
158
5. Чынжыр үчүн Кирхгофтун закондору
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
159
6. Электрдик каршылык
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-11-18
160
7. Температуралык коэффициенти
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
VII. Жарым өткөргүчтөр Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-25
161
1. Термистор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
162
2. Фоторезистор (фотокаршылык)
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-05-17
163
3. Кремний
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-05-14
164
4. Ташуучунун генерациясы жана рекомбинациясы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-05-13
165
5. Өздүк жарым өткөргүч
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-05-19
166
6. Жарым өткөргүчтөр
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-03
167
7. Диоддук көпүрө
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
VIII. Суюктуктардагы электр тогу Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-06-22
168
1. Диссоциация
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-05-06
169
2. Электролиз
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-26
170
3. Коргошун – кислоталуу аккумулятор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
IX. Вакуумдагы жана газдардагы токтун өткөрүмдүүлүгү Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-02-26
171
1. Иондоштуруу - электроскопту разряддоо
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-19
172
2. Газдардагы электр разряды
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-01
173
3. Электр разрядынын вольт-ампердик мүнөздөмөсү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
174
4. Электр жаасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-28
175
5. Индукциялык катушка
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-28
176
6. Катод нуру
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-01
177
7. Осциллограф
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-30
178
8. Крукс трубкасындагы катоддук нурлар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-31
179
9. Крукстун трубкасындагы аймактар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-31
180
10. Ыйык Эльманын оту
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-31
181
11. Неон лампасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-02-25
182
12. Люминесценттик лампа
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
183
13. Чагылгандан коргоо
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
X. Магниттик талаа Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-10
184
1. Магнит
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-15
185
2. Ферромагнетизм
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-21
186
3. Ампердин оң кол эрежеси, бурама эрежеси
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-04-21
187
4. Флемингдин сол кол эрежеси
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-10-14
188
5. Ампердин закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-01
189
6. Электромагниттик индукция
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-11
190
7. Ленцтин закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-05-20
191
8. Телтрон трубкасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
XI. Өзгөрмө ток Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-11
192
1. Өзгөрмө токтун генератору
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-10
193
2. Өзгөрмө токтун үч фазалуу генератору
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-04-08
194
3. Трансформатор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-09-29
195
4. Вальтенгофендин маятниги
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-03-14
196
5. Өзгөрмө токтун жөнөкөй чынжырлары
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-03-19
197
6. RLC удаалаш чынжыры
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-11-27
198
7. RLC параллель чынжыры
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-09-20
199
8. Электромагниттик термелүү контуру
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
XII. Оптика Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
200
1. Призма
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-10-16
201
2. Толук ички чагылдыруу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-07-21
202
3. Субтрактивдүү жана аддитивдүү түс
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-24
203
4. Ньютондун диски
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
204
5. Эки жылчыктуу тажрыйбасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
205
6. Күзгү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
206
7. Линза
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-03-17
207
8. Фокустук аралык
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
208
9. Оң линза
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
209
10. Терс линза
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-25
210
11. Көздүн кемчиликтери
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-24
211
12. Аккомодация
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-26
212
13. Лупа
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-25
213
14. Микроскоп
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-27
214
15. Кеплердин телескобу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-27
215
16. Галилейдин телескобу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
216
17. Иймек күзгү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
217
18. Томпок күзгү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-03-28
218
19. Ньютондун телескобу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-04-16
219
20. Жарык агымы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-06
220
21. Жарыктын интенсивдүүлүгү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-04-16
221
22. Жарыктаныш
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-04-14
222
23. кара тело (нерсе)
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-02
223
24. Кара телонун модели
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-04-19
224
25. Фотоэлектрдик эффект
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-23
225
26. Электромагниттик толкун
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-04-11
226
27. Поляризатор
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-06-10
227
28. Рентген түтүкчөсү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
XIII. Атайын салыштырмалуулук теориясы Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-21
228
1. Майкельсон-Морлинин тажрыйбасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-06-07
229
2. Убакытты акырындоосу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
230
3. Узундуктун кыскаруусу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
XIV. Атомдук физика Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-28
231
1. Атомдун моделдери
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-31
232
2. Резерфорддун алтын фольга менен жүргүзгөн эксперименти
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-06-07
233
3. Бордун модели
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-10
234
4. Спектроскоп
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 23-02-15
235
5. Милликан тажрыйбасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-06-23
236
6. Комптондун чачыроосу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-02-17
237
7. Франк - Герцтин эксперименти
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-06-21
238
8. Дэвиссон-Гермер эксперименти
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 22-01-29
239
9. Элементтер мезгилдик системасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
XV. Ядролук физика Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-12-31
240
1. Радиация
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-14
241
2. Радиоактивдүү ажыроо закону
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 23-03-02
242
3. Ажыроо чынжыры
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-01-14
243
4. Ядролук реакция
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 23-03-19
244
5. Термоядролук сергек - Күн
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
XVI. Математика Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-09-16
245
1. Пифагордун теоремасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-05-04
246
2. Пи
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-08
247
3. Радиан
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-04-13
248
4. Бирдик айлана
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 18-07-26
249
5. Векторлорду кошуу
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-05-05
250
6. Бюффондун ийне көйгөйү
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 19-11-14
251
7. Галтон доскасы
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-04-14
252
8. Мебиус тилкеси
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-12-07
253
9. Платоникалык катуу заттар
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 20-07-07
254
10. Грек алфавити
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
XVII. Мен киммин Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 17-11-26
255
1. Моравиядан келген мугалим
Жакшыраак которууну сунуштаңыз
Start 21-11-10
256
2. Моравиядан келген мугалим
Жакшыраак которууну сунуштаңыз