Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=se
Fysik i skolan - HTML5
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help


Domino Czech Republic

Föresla en bättre översättning Föresla en bättre översättning:
Skapa översättning Skapa översättning:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
För att undvika återkommande frågor:
1. Du kan skapa videor från mina animationer och placera dem, till exempel på youtube.
2. Du kan också skapa skärmdumpar från mina animationer och använda dem.

Start Domino Czech Republic
I. Mekanik Föresla en bättre översättning
Start 17-11-19
1
1. Lutande plan
Föresla en bättre översättning
Start 19-06-30
2
2. Referenssystem
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-07
3
3. Kraftparallellogram
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
4
4. Skjutmått
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Föresla en bättre översättning
Start 18-09-18
6
6. Rörelse
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
7
7. Cirkelrörelse
Föresla en bättre översättning
Start 20-11-19
8
8. Centrifugalregulator
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-16
9
9. Block
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-09
10
10. Talja och block
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-06
11
11. Hävstångsprincipen
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
12
12. Newtons första lag
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
13
13. Newtons andra lag
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-27
14
14. Newtons tredje lag
Föresla en bättre översättning
Start 20-12-23
15
15. Hiss
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
16
16. Fysikaliskt arbete
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
17
17. Elastisk stöt
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
18
18. Oelastisk stöt
Föresla en bättre översättning
Start 18-02-16
19
19. Energiprincipen
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-24
20
20. Maxwells hjul
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-07
21
21. Tröghetsmoment
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
22
22. Friktion och dra
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
23
23. Newtons vagga
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-11
24
24. Arkimedes princip
Föresla en bättre översättning
Start 20-08-23
25
25. Hydrostatiskt tryck
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-24
26
26. Dykaren
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-31
27
27. Vattenpass
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-16
28
28. Kommunicerande kärl
Föresla en bättre översättning
Start 20-07-31
29
29. Hydrostatiska paradoxen
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
30
30. Tryck
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-26
31
31. Pump
Föresla en bättre översättning
Start 21-08-15
32
32. Ktesibios - brandbil
Föresla en bättre översättning
Start 19-08-30
33
33. Pascals princip
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-02
34
34. Hydraulisk lyftare
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-21
35
35. Bernoullis ekvation
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-26
36
36. Lyftkraft
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-03
37
37. Masscentrum
Föresla en bättre översättning
Start 18-08-03
38
38. Statisk jämvikt 1
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-14
39
39. Statisk jämvikt 2
Föresla en bättre översättning
Start 18-02-07
40
40. Statisk jämvikt 3
Föresla en bättre översättning
II. Gravitationsfält Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
41
1. Newtons gravitationslag
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
42
2. Fältstyrkan
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
43
3. Gravitationsfält
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-23
44
4. G-krafter
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
45
5. Geografiska koordinater
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
46
6. Tyngdacceleration
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-07
47
7. Foucaultpendel
Föresla en bättre översättning
Start 19-01-04
48
8. Tyngdlöshet
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-25
49
9. Superhiss
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
50
10. Fritt fall
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-26
51
11. Fritt fall i vakuum
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
52
12. Sammansatt rörelse
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
53
13. Kaströrelse - horisontell
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
54
14. Fritt fall experimentet
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
55
15. Vattentryck
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
56
16. Kaströrelse - vertikal
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
57
17. Kaströrelse
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-15
58
18. Kaströrelse - handgranat
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-27
59
19. Banan för himlakroppar
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
60
20. Newtons kanon
Föresla en bättre översättning
Start 21-02-20
61
21. Geosynkron satellit
Föresla en bättre översättning
Start 18-10-08
62
22. Keplers första lag
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-06
63
23. Keplers andra lag
Föresla en bättre översättning
Start 17-10-01
64
24. Keplers tredje lag - inre planeterna
Föresla en bättre översättning
Start 18-07-02
65
25. Keplers tredje lag - yttre planeterna
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-02
66
26. Solsystemet
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-05
67
27. Månfas
Föresla en bättre översättning
Start 18-10-02
68
28. Stjärnbild
Föresla en bättre översättning
Start 18-10-14
69
29. Keplers lagar
Föresla en bättre översättning
Start 21-05-06
70
30. Hertzsprung–Russell-diagram
Föresla en bättre översättning
III. Svängningar och vågor Föresla en bättre översättning
Start 18-01-18
71
1. Oscillatorer
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-06
72
2. Cirkulär rörelse
Föresla en bättre översättning
Start 20-05-05
73
3. Oscillation
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-30
74
4. Superposition
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-30
75
5. Superposition f1 = f2
Föresla en bättre översättning
Start 19-05-17
76
6. Superposition f1 ≈ f2
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-30
77
7. Fas
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
78
8. Fyrkantsvåg
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-20
79
9. Lissajouskurva
Föresla en bättre översättning
Start 20-05-05
80
10. Dämpad harmonisk oscillator
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-30
81
11. Tvingad svängning
Föresla en bättre översättning
Start 21-04-22
82
12. Plan pendel
Föresla en bättre översättning
Start 20-09-25
83
13. Plan pendel - Spik
Föresla en bättre översättning
Start 18-07-02
84
14. Plan pendel - Helikopter
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-29
85
15. Harmonisk oscillator
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
86
16. Harmonisk oscillator - Helikopter
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-19
87
17. Kopplade oscillatorer
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-30
88
18. Reflexion
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-30
89
19. Refraktion
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-27
90
20. Reflektion av vågor
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-20
91
21. Stående våg
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-30
92
22. Resonans
Föresla en bättre översättning
Start 20-05-05
93
23. Ljudhastighet
Föresla en bättre översättning
Start 20-02-04
94
24. Dopplereffekt
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-30
95
25. Chockvåg
Föresla en bättre översättning
Start 18-02-01
96
26. Huygens princip
Föresla en bättre översättning
Start 19-05-30
97
27. Pendel vågor
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
98
28. Stående våg
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
99
29. Galileos pendel
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
100
30. Vågrörelseapparat handmodell
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-20
101
31. Vågor
Föresla en bättre översättning
Start 18-07-30
102
32. Ljud
Föresla en bättre översättning
IV. Termodynamik och molekylfysik Föresla en bättre översättning
Start 18-02-10
103
1. Brownsk rörelse
Föresla en bättre översättning
Start 18-02-10
104
2. Diffusion
Föresla en bättre översättning
Start 19-12-22
105
3. Atom interaktion
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-20
106
4. Maxwell–Boltzmannfördelning
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-05
107
5. Galileotermometer
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
108
6. Temperaturskalor
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
109
7. Joules värmeapparat
Föresla en bättre översättning
Start 21-02-24
110
8. Kalorimeter
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-10
111
9. Inre energi
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-12
112
10. Konvektion
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
113
11. Värmestrålning
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-12
114
12. Värmeledning (konduktion)
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
115
13. Isoterm process
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-14
116
14. Isobarisk process
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-16
117
15. Isokor process
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
118
16. Adiabatisk process
Föresla en bättre översättning
Start 19-05-09
119
17. Carnot cykel
Föresla en bättre översättning
Start 18-08-02
120
18. Ånglok
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-13
121
19. Tvåtaktsmotor
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-13
122
20. Fyrtaktsmotor
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-14
123
21. Dieselmotor
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-14
124
22. Wankelmotor
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-23
125
23. Evighetsmaskin
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-23
126
24. Drickande fågel
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-25
127
25. Kylskåp
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-25
128
26. Kapillärkraft
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
129
27. Kokpunkt - Lufttryck
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
130
28. Kokpunkt - Altitud
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
131
29. Lufttryck - Altitud
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
132
30. Jordens atmosfär
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
133
31. Absolut fuktighet
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
134
32. Relativ fuktighet
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
135
33. Daggpunkt
Föresla en bättre översättning
V. Elektrostatik Föresla en bättre översättning
Start 19-05-21
136
1. Wimshurstgenerator
Föresla en bättre översättning
Start 19-03-29
137
2. Van de Graaff-generator
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
138
3. Elektriskt fält
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-24
139
4. Laddningar och fält
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
140
5. Kondensator
Föresla en bättre översättning
VI. Elektrisk ström Föresla en bättre översättning
Start 20-03-05
141
1. Spänning, ström och motstånd
Föresla en bättre översättning
Start 18-10-01
142
2. Elektrisk krets
Föresla en bättre översättning
Start 19-11-17
143
3. Ohms lag
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-15
144
4. Inre resistans
Föresla en bättre översättning
Start 21-05-06
145
5. Kirchhoffs lagar
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
146
6. Elektriskt motstånd
Föresla en bättre översättning
Start 19-11-18
147
7. Temperaturkoefficient
Föresla en bättre översättning
VII. Halvledare Föresla en bättre översättning
Start 17-11-25
148
1. Thermistor
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
149
2. Fotomotstånd
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-17
150
3. Kisel
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-14
151
4. Generation elektron-hål-par
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-13
152
5. intrinsic halvledar
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-19
153
6. Halvledare
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-03
154
7. Helvågslikriktare
Föresla en bättre översättning
VIII. Elektrisk ström i vätska Föresla en bättre översättning
Start 21-06-22
155
1. Dissociation
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-06
156
2. Elektrolys
Föresla en bättre översättning
Start 17-11-26
157
3. Blyackumulator
Föresla en bättre översättning
IX. Elektrisk ström i gaser och vakuum Föresla en bättre översättning
Start 18-02-26
158
1. Jonisering - utmatning av ett elektroskop
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-19
159
2. Elektriska urladdningar i gaser
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-01
160
3. IV-kurvan
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
161
4. Ljusbåge
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-28
162
5. Ruhmkorff-spole
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-28
163
6. Katodstrålar
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-01
164
7. Oscilloskop
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-30
165
8. Crookes-rör - Malteserkors
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-31
166
9. Ëlektrisk urladdning i luft
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-31
167
10. Sankt Elmseld
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-31
168
11. Glimlampa
Föresla en bättre översättning
Start 18-02-25
169
12. Lysrör
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
170
13. Överspänningsskydd
Föresla en bättre översättning
X. Magnetfält Föresla en bättre översättning
Start 18-01-10
171
1. Magnet
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-15
172
2. Ferromagnetism
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-21
173
3. Magnetfält från rak strömförande ledare
Föresla en bättre översättning
Start 21-04-21
174
4. Flemings vänsterhandsregel
Föresla en bättre översättning
Start 20-10-14
175
5. Ampères lag
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-01
176
6. Elektromagnetisk induktion
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-11
177
7. Lenz lag
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-20
178
8. Helmholtzspole
Föresla en bättre översättning
XI. Växelström Föresla en bättre översättning
Start 18-03-11
179
1. Generator och dynamo
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-10
180
2. Generator 3-fas
Föresla en bättre översättning
Start 20-04-08
181
3. Transformator
Föresla en bättre översättning
Start 19-09-29
182
4. Virvelström
Föresla en bättre översättning
Start 20-03-14
183
5. Växelström i kondensator och spole
Föresla en bättre översättning
Start 20-03-19
184
6. RLC seriekrets
Föresla en bättre översättning
Start 20-03-19
185
7. RLC parallellkrets
Föresla en bättre översättning
Start 20-09-20
186
8. Elektromagnetisk svängningskrets
Föresla en bättre översättning
XII. Optik Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
187
1. Prisma
Föresla en bättre översättning
Start 18-07-21
188
2. Subtraktiv och additiv färgblandning
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-24
189
3. Newtons färghjul
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
190
4. Dubbelspaltsexperimentet
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
191
5. Speglar
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
192
6. Lins
Föresla en bättre översättning
Start 21-03-17
193
7. Brännvidd
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
194
8. Konvex lins
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
195
9. Konkav lins
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-25
196
10. Synfel
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-24
197
11. Ackommodation
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-26
198
12. Förstoringsglas
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-25
199
13. Microscoop
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-27
200
14. Kepler teleskop
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-27
201
15. Galilei teleskop
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
202
16. Konkava speglar
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
203
17. Konvexa speglar
Föresla en bättre översättning
Start 18-03-28
204
18. Newtonteleskop
Föresla en bättre översättning
Start 18-04-16
205
19. Ljusflöde
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-06
206
20. Ljusstyrka
Föresla en bättre översättning
Start 18-04-16
207
21. Illuminans
Föresla en bättre översättning
Start 18-04-14
208
22. Svartkropp
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-02
209
23. Svartkropp - modell
Föresla en bättre översättning
Start 18-04-19
210
24. Fotoelektrisk effekt
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-23
211
25. Elektromagnetisk våg
Föresla en bättre översättning
Start 18-04-11
212
26. Polariseringsfilter
Föresla en bättre översättning
Start 18-06-10
213
27. Röntgenrör
Föresla en bättre översättning
XIII. Speciella relativitetsteorin Föresla en bättre översättning
Start 17-12-21
214
1. Michelson–Morleys experiment
Föresla en bättre översättning
Start 19-06-07
215
2. Tidsdilatation
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
216
3. Längdkontraktion
Föresla en bättre översättning
XIV. Atomfysik Föresla en bättre översättning
Start 18-01-28
217
1. Atommodell
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-31
218
2. Rutherfordspridning
Föresla en bättre översättning
Start 19-06-07
219
3. Bohrs atommodell
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-10
220
4. Spectroscope
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-04
221
5. Comptonspridning
Föresla en bättre översättning
Start 18-02-17
222
6. Franck-Hertz försök
Föresla en bättre översättning
XV. Kärnfysik Föresla en bättre översättning
Start 17-12-31
223
1. Strålning
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-14
224
2. Sönderfallslagen
Föresla en bättre översättning
Start 18-05-12
225
3. Radioaktiva sönderfallsserier
Föresla en bättre översättning
Start 18-01-14
226
4. Kärnreaktion
Föresla en bättre översättning
XVI. Matematik Föresla en bättre översättning
Start 18-09-16
227
1. Pythagoras sats
Föresla en bättre översättning
Start 20-05-04
228
2. Pi
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-08
229
3. Radian
Föresla en bättre översättning
Start 19-04-13
230
4. Enhetscirkel
Föresla en bättre översättning
Start 18-07-26
231
5. Vektoraddition
Föresla en bättre översättning
Start 20-05-05
232
6. Buffons nål
Föresla en bättre översättning
Start 19-11-14
233
7. Plinko sannolikhet
Föresla en bättre översättning
Start 20-04-14
234
8. Möbiusband
Föresla en bättre översättning
Start 20-12-07
235
9. Platonska kroppar
Föresla en bättre översättning
Start 20-07-07
236
10. Grekiska alfabetet
Föresla en bättre översättning
XVII. Vem är jag Föresla en bättre översättning
Start 17-11-26
237
1. Lärare från Mähren
Föresla en bättre översättning
Start 17-12-01
238
2. Lärare från Mähren
Föresla en bättre översättning