Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=1&language=uz
Fyzika pro gymnázia-mechanické kmitání a vlnění
Maktabda Fizika - HTML5
 
 

PDF iTunes Google play Windows Store PDF Help Help Help


Domino Czech Republic

Eng yaxshi tarjimani taklif qiling Eng yaxshi tarjimani taklif qiling:
Boshqa til versiyasini yarating Boshqa til versiyasini yarating:

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Takrorlanadigan savollardan qochish uchun:
1. Siz mening animatsiyalarimdan videolar yaratishingiz va ularni joylashtirishingiz mumkin, masalan youtube-da.
2. Shuningdek, mening animatsiyalarimdan skrinshotlar yaratishingiz va ulardan foydalanishingiz mumkin.
Translation: Kholikov Kurbanboy Toychiyevich

Start Nomination for the Albertus Award (ALBERTUS ONCE AGAIN AWARDS TEACHERS OF PHYSICS AND INFORMATICS)
Start Domino Czech Republic
I. Mexanika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-19
1
1. Qiya tekislik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-30
2
2. Sanoq sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-07
3
3. Kuchlar parallelogrami
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
4
4. Shtangsirkul
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
5
5. Mikrometr
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-09-18
6
6. Harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
7
7. Aylana bo'ylab harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-11-19
8
8. Markazdan qochma regulyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-16
9
9. Blok
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-09
10
10. Bloklar sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
11
11. Richag
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
12
12. Nyutonning birinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
13
13. Nyutonning ikkinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-27
14
14. Nyutonning uchinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-03-26
15
15. Inertiv kuch
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-04-06
16
16. Markazdan qochma kuch
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-04-24
17
17. Koriolis kuchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-12-23
18
18. Lift
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
19
19. Mexanik ish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
20
20. Elastik to'qnashuv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
21
21. Noelastik to'qnashuv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-16
22
22. Energiyaning saqlanish qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-24
23
23. Maksvell mayatniki
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-07
24
24. Inertsiya momenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-01-12
25
25. Ishqalanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
26
26. Havoning ishqalanishi va qarshiligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
27
27. Nyuton beshigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-11
28
28. Arximed qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-08-23
29
29. Gidrostatik bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-24
30
30. Kartezian g'avvosi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-31
31
31. Shayton
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-16
32
32. Tutash idishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-07-31
33
33. Gidrostatik paradoks
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
34
34. Bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
35
35. Nasos
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-08-15
36
36. Ktesibios - Yong'in dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-08-30
37
37. Paskal qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-02
38
38. Gidravlik ko'targich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-21
39
39. Bernulli qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-26
40
40. Ko'taruvchi kuch
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-03
41
41. Massa markazi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-08-03
42
42. Mexanik muvozanat 1
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-14
43
43. Mexanik muvozanat 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-07
44
44. Mexanik muvozanat 3
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
II. Gravitatsiya Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
45
1. Nyutonning klassik tortishish nazariyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
46
2. Gravitatsion maydon kuchlanganligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
47
3. Gravitatsion maydon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-23
48
4. Bir jinsli gravitatsion maydon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
49
5. Geografik koordinatalar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
50
6. Erkin tushish tezlanishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-07
51
7. Fuko mayatnigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-01-04
52
8. Vaznsizlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
53
9. Yuklanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
54
10. Erkin tushish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
55
11. Jismlarning havoda va vakuumda erkin tushishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
56
12. O'q qayerga uchadi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
57
13. O'q qayerga uchadi 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
58
14. Erkin tushish - tajriba
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
59
15. Suyuqliklarning tirqishdan oqib chiqishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
60
16. Vertikal otish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
61
17. O'q harakati
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-15
62
18. O'q harakati - granata
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-27
63
19. Harakat trayektoriyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
64
20. Nyuton tepaligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-02-20
65
21. Geostatsionar orbita
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-08
66
22. Keplerning birinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
67
23. Keplerning ikkinchi qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-10-01
68
24. Keplerning uchinchi qonuni – ichki sayyoralar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-02
69
25. Keplerning uchinchi qonuni – tashqi sayyoralar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-02
70
26. Quyosh sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-05
71
27. Oy fazalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-02
72
28. Yulduz turkumi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-14
73
29. Kepler qonunlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-05-06
74
30. Hertzsprung–Russell diagrammasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
III. Mexanik tebranishlar va to'lqinlar Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-18
75
1. Ostsillyatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-06
76
2. Aylana bo'ylab harakat
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
77
3. Garmonik tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
78
4. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
79
5. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 = f2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-17
80
6. Garmonik tebranishlar suoepozitsiyasi f1 ≈ f2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
81
7. Tebranishlar fazasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
82
8. To'g'ri burchakli to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
83
9. Lissaju shakllari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
84
10. So'nuvchi tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
85
11. Makburiy tebranishlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-04-22
86
12. Matematik mayatnik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-09-25
87
13. Matematik mayatnik - Mix
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-02
88
14. Matematik mayatnik - Vertolyot
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-29
89
15. Garmonik ostsillyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
90
16. Garmonik ostsillyator - Vertolyot
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-19
91
17. Bog'langan ostsillyatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
92
18. Aks etish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
93
19. Sinish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-27
94
20. To'lqinlar qaytishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
95
21. Turg'un to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-30
96
22. Rezonans
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
97
23. Tovush tezligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-02-04
98
24. Doppler effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-30
99
25. Zarb to'lqini
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-01
100
26. Gyugens-Frenel prinsipi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-30
101
27. Mayatniklar to'lqini generatori
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
102
28. Turg'un to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
103
29. Mayatnik effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
104
30. To'lqin mashinasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
105
31. To'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-30
106
32. Tovush
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
IV. Molekulyar fizika va termodinamika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-10
107
1. Broun harakati
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-10
108
2. Diffuziya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-12-22
109
3. Atomlar o'zaro ta'siri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-20
110
4. Maksvell taqsimoti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-05
111
5. Galilyey termometri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
112
6. Harorat shkalalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
113
7. Issiqlikning mexanik ekvivalenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-02-24
114
8. Kalorimetri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-03-21
115
9. Moddaning agregat holatlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-03-21
116
10. Moddaning agregat holatlari - suv
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-10
117
11. Ichki energiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-12
118
12. Konveksiya issiqlik almashinishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
119
13. Issiqlik uzatish – nurlanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-12
120
14. Issiqlik o'tkazish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
121
15. Izotermik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-14
122
16. Izobarik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-16
123
17. Izoxorik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
124
18. Adibatik jarayon
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-09
125
19. Karni sikli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-08-02
126
20. Paravoz
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-13
127
21. Ikki taktli dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-13
128
22. To'rt taktli dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
129
23. Dizel dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
130
24. Vankel dvigateli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-12-15
131
25. Abadiy dvigatel
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-12-15
132
26. Qushlar suvdoni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
133
27. Muzlatkich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-05-07
134
28. Guk qonuni - 1
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-05-19
135
29. Guk qonuni - 2
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
136
30. Kappilyar bosim
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
137
31. Qaynash temperaturasi - Atmosfera bosimi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
138
32. Qaynash temperaturasi - Dengiz sathidan balandlikda
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
139
33. Atmosfera bosimi - Dengiz sathidan balandlikda
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
140
34. Yer atmosferasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
141
35. Havoning absolyut namligi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
142
36. Nisbiy namlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
143
37. Shudring nuqtasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
V. Elektrostatika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-05-21
144
1. Elektrofor mashina
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-03-29
145
2. Van De Graf generatori
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
146
3. Электрическое поле
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-24
147
4. Zaryadlar va maydonlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
148
5. Kondensator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VI. Elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-05
149
1. Kuchlanish, tok kuchi va qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-10-01
150
2. Elektr zanjiri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-17
151
3. Om qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-15
152
4. Ichki qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-05-06
153
5. Kirxgof qoidasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
154
6. Elektr qarshilik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-18
155
7. Elektr qarshilikni temperatura koeffitsiyenti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VII. Yarim o'tkazgich Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-25
156
1. Termorezistor
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
157
2. Fotorezistor
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-17
158
3. Kremniy
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-14
159
4. Generatsiya va rekombinatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-13
160
5. Xususiy yarm o'tkazuvchanlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-19
161
6. Yarim o'tkazgichlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-03
162
7. Diodli ko'prik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
VIII. Suyuqliklarda elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-06-22
163
1. Elektrolitik dissotsatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-06
164
2. Elektroliz
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
165
3. Qo'rgoshin-kislotali akkumulyator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
IX. Gazlarda va vakuumda elektr toki Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-26
166
1. Ionlashish - elektroskopni razryadlash
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-19
167
2. Gaz razryadi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-01
168
3. Razryadlarning volt-amper xarakteristikasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
169
4. Elektr yoyi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-28
170
5. Rumkorf g'altagi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-28
171
6. Katod nuri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-01
172
7. Ostsillograf
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-30
173
8. Kriks trubkasi - Maltiya xochi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
174
9. Kruks trubkasi regionlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
175
10. Avliyo Elma chiroqlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
176
11. Neon lampa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-25
177
12. Lyumenstsent lampa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
178
13. Chaqmoq qaytargich
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
X. Magnit maydoni Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-10
179
1. Magnit
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-15
180
2. Ferromagnitlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-21
181
3. Tokli o'tkazgich magnit maydoni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-04-21
182
4. Regra de Fleming
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-10-14
183
5. Amper qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-01
184
6. Elektromagnit induksiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-11
185
7. Lents qoidasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-20
186
8. Gelmgols halqasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XI. O'zgaruvchan tok Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-11
187
1. Generator va dinamo
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-10
188
2. Uch fazali generator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-04-08
189
3. Transformator
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-09-29
190
4. Valtenxofen mayatnigi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-14
191
5. O'zgaruvchan tok oddiy sxema
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-19
192
6. Ketma-ket RLC-zanjir
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-03-19
193
7. Parallel RLC-zanjir
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-09-20
194
8. Elektromagnit tebranish konturi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XII. Optika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
195
1. Prizma
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-21
196
2. Subtractiv va additiv ranglarni aralashtirish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-24
197
3. Nyuton rangli diski
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
198
4. Yung tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
199
5. Ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
200
6. Linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-03-17
201
7. Fokus masofasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
202
8. Yig'uvchi linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
203
9. Sochuvchi linza
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-25
204
10. Ko'rish defektlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-24
205
11. Akkomodatsiya
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-26
206
12. Lupa
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-25
207
13. Mikroskop
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-27
208
14. Kepler teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-27
209
15. Galiley teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
210
16. Botiq ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
211
17. Qavariq ko'zgu
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-03-28
212
18. Nyuton teleskopi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-16
213
19. Yorug;lik oqimi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-06
214
20. Yoriglik kuchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-16
215
21. Yoritilganlik
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-14
216
22. Absolyut qora jism
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-02
217
23. Absolyut qora jism modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-19
218
24. Fotoeffekt
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-23
219
25. Elektromagnit to'lqin
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-04-11
220
26. Qutblantiruvchi yorug'lik filtri
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-06-10
221
27. Rentgen trubkasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XIII. Maxsus nisbiylik nazariyasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-21
222
1. Maykelson tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-07
223
2. Vaqtning relyativstik sekinlashishi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
224
3. Lorens qisqartirishlari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XIV. Atom fizikasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-28
225
1. Atom modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
226
2. Rezerford tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-06-07
227
3. Atomning Bor modeli
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-10
228
4. Spektroskop
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-04
229
5. Kompton effekti
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-02-17
230
6. Frank-Gerts tajribasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-01-29
231
7. Kimyoviy elementlar davriy sistemasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XV. Yadro fizikasi Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-12-31
232
1. Nurlanish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-14
233
2. Radiaktiv yemirilish qonuni
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-05-12
234
3. Radiaktiv qatorlar
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-01-14
235
4. Yadro reaksiyalari
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 22-02-16
236
5. Termoyadroviy reaksiya - Quyosh
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XVI. Matematika Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-09-16
237
1. Pifagor teoremasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-04
238
2. Pi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-08
239
3. Radian
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-04-13
240
4. Birlik aylana
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 18-07-26
241
5. Vektorlarni qo'shish
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-05-05
242
6. Igna tashlash bo'yicha Boffon masalasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 19-11-14
243
7. Galton doskasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-04-14
244
8. Myobius lentasi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-12-07
245
9. To'g'ri ko'pburchak
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 20-07-07
246
10. Grek alifbosi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
XVII. Men kimman Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 17-11-26
247
1. Moraviyalik o'qituvchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling
Start 21-11-10
248
2. Moraviyalik o'qituvchi
Eng yaxshi tarjimani taklif qiling