https://www.vascak.cz/?id=2150&k=403
Zobrazení lomem
Příklad  1. Předmět vysoký 1 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 2 cm od …
Příklad  2. Předmět vysoký 1 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 8 cm od …
Příklad  3. V jakém poměru se změní ohnisková vzdálenost skleněné spojky s indexem …
Příklad  4. Optická mohutnost čočky je 0,8 D.V jaké vzdálenosti před čočkou musíme …
Příklad  5. Jakou optickou mohutnost má tenká dutovypuklá čočka ve vzduchu, jsou li …
Příklad  6. Vypočtěte optickou mohutnost ploskovypuklé čočky ve vzduchu, je-li poloměr …
Příklad  7. Předmět výšky 1 cm je ve vzdálenosti 30 cm před spojnou čočkou o ohniskové …
Příklad  8. Mikroskop, jehož objektiv mají ohniskovou vzdálenost 16 mm, má okulár, …
Příklad  9. Určete polohu, velikost i druh obrazu, který je vytvořen rozptylkou s …
Příklad  10. Svíčka o výšce 6 cm svítí ve vzdálenosti 15 cm před spojkou o ohniskové …
Příklad  11. Diapozitiv 5 cm x 5 cm se promítá na plátno jako obraz 2,5 m krát 2,5 m ve …
Příklad  12. Spojka o ohniskové vzdálenosti 45 cm vytváří obraz velikostí 3 cm ve …
Příklad  13. Jaká je optická mohutnost spojky, jestliže pro předmět ve vzdálenosti …
Příklad  14. Jaká je ohnisková vzdálenost čočky, jejíž optická mohutnost je D=-1,5 …
Příklad  15. Jak velkou optickou mohutnost má čočka, jejíž ohnisková vzdálenost je +2 …
Příklad  16. Předmět vysoký 1 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 6 cm od …
Příklad  17. Předmět vysoký 2 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 2,8 cm od …
Příklad  18. Předmět vysoký 3 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 1,5 cm od …
Příklad  19. Předmět vysoký 5 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 10 cm od …
Kapitoly