https://www.vascak.cz/?id=2151&k=405
Vlnové vlastnosti světla
Příklad  1. Dva koherentní paprsky o vlnové délce 700 nm se setkají v jednom bodě. …
Příklad  2. Dvě koherentní světelná vlnění dospívají do určitého bodu s dráhovým …
Příklad  3. Dva zdroje S1, S2 koherentního světelného vlnění o vlnové délce 500 nm …
Příklad  4. Mřížka má 1000 vrypů na 1 mm. Kolik maxim dává ve fialovém světle,λ=400 …
Příklad  5. Dopadá-li světlo na destičku pod úhlem 58°, je odražené světlo dokonale …
Příklad  6. Mydlinová blána (n=1,33) se jevila při kolmém dopadu zbarvena modře …
Příklad  7. Jak široké je ohybové spektrum 1. řádu u mřížky, jejíž konstanta …
Příklad  8. Stanovte hustotu vrypů ohybové mřížky, bylo-li maximum 1. řádu zeleného …
Příklad  9. Mřížka má na 1 mm 1000 vrypů. Pro které vlnové délky …
Příklad  10. Jak se změní ohybový obrazec vytvořený optickou mřížkou s periodou 20 μm, …
Příklad  11. Při polarizačním úhlu dopadu je odražený paprsek kolmý na paprsek lomený. …
Příklad  12. Světlo je úplně polarizováno, svírá-li odražený a lomený paprsek 90°. …
Příklad  13. Kolmo na optickou osu krystalu islandského vápence dopadá paprsek o vlnové …
Příklad  14. Dva zdroje S1, S2 koherentního světelného vlnění o vlnové délce 500 nm …
Příklad  15. Na hladině vody je olejová skvrna tloušťky 0,2 μm. Jakou barvu bude mít …
Příklad  16. Na stínítku ve vzdálenosti 1,8 m od optické mřížky s periodou 20 μm vznikl …
Příklad  17. Na tenký skleněný klín …
Kapitoly