https://www.vascak.cz/?id=2402
Algoritmizace - příklady
Příklad  1. Záměna dvou proměnných
Příklad  2. Záměna tří proměnných
Příklad  3. Záměna čtyř proměnných
Příklad  4. Úkol č. 1 (Záměna pěti proměnných)
Příklad  5. Úkol č. 2 (Záměna čtyř proměnných obráceně)
Příklad  6. Výpočet obsahu obdelníku
Příklad  7. Úkol č. 3 (Obvod obdelníku)
Příklad  8. Výpočet objemu kvádru
Příklad  9. Úkol č. 4 (Povrch kvádru)
Příklad  10. Výpočet obsahu kruhu
Příklad  11. Úkol č. 5 (Obvod kruhu)
Příklad  12. Podíl dvou čísel
Příklad  13. Podíl dvou čísel – nelze dělit nulou
Příklad  14. Hodnota zlomku
Příklad  15. Hodnota zlomku – nelze dělit nulou
Příklad  16. Úkol č. 6 (Hodnota zlomku)
Příklad  17. Absolutní hodnota
Příklad  18. Dělitelnost čísel
Příklad  19. Úkol č. 7 (Dělitelnost jedenácti)
Příklad  20. Určení většiho čísla ze dvou
Příklad  21. Určení největšiho čísla ze tří
Příklad  22. Určení největšiho pěti
Příklad  23. Úkol č. 8 (Nejmenší číslo)
Příklad  24. Seřazení dvou čísel vzestupně
Příklad  25. Seřazení tří čísel vzestupně
Příklad  26. Úkol č. 9 (Seřazení sestupně)
Příklad  27. Strany trojúhelníku
Příklad  28. Strany pravoúhlého trojúhelníku
Příklad  29. Úkol č. 10 (Přepona pravoúhlého trojúhelníku)
Příklad  30. Kořen lineární rovnice
Příklad  31. Kořeny kvadratické rovnice
Příklad  32. Součet, rozdíl, podíl a součin
Příklad  33. Úkol č. 11 (Umocnění)
Příklad  34. Zobrazení celých čísel z intervalu 1 až n
Příklad  35. Zobrazení sudých čísel z intervalu 1 až n (Úkol č. 12)
Příklad  36. Součet aritmetické řady čísel 1 až n
Příklad  37. Úkol č. 13 (Sčítání sudých čísel)
Příklad  38. Určit maximální číslo a jeho pořadí vstupu
Příklad  39. Určit druhé největší číslo a jeho pořadí vstupu
Příklad  40. Úkol č. 14 (Trasování programu)
Příklad  41. Určit počet čísel kladných, záporných a počet nul
Příklad  42. Určit průměr čísel kladných, záporných a počet nul
Příklad  43. Úkol č. 15 (Vývojový diagram)
Příklad  44. Určit součin pomocí sčítání
Příklad  45. Určit podíl pomocí odečítání (Úkol č. 16 – trasování)
Příklad  46. Úkol č. 17 (Optimalizace počtu sčítání)
Příklad  47. Určit počet slov ve větě
Příklad  48. Úkol č. 18 (Určit počet písmen ve slově)
Příklad  49. Určení nsd dvou čísel (Úkol č. 19 – trasování)
Příklad  50. Určit součet cifer v čísle
Příklad  51. Otočit zadané číslo
Příklad  52. Úkol č. 19 (Počet cifer)
Příklad  53. Převod čísla z dekadické do binární soustavy
Příklad  54. Převod čísla z binární do dekadické soustavy
Příklad  55. Určení n!
Příklad  56. Naplnění pole n prvky
Příklad  57. Naplnění pole náhodnými prvky
Příklad  58. Nalezení maximálního prvku a jeho indexu
Příklad  59. Vyhledání indexu zadaného prvku v poli
Příklad  60. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
Příklad  61. Ke stažení