https://www.vascak.cz/?id=27&language=mn
Физикийн хичээл
iTunes Google play Windows Store pdf
 

Механик

 

Таталцлын орон

 

Механик хэлбэлзэл ба долгион

 

Молекул физик ба термодинамик

 

Электростатик

 

Цахилгаан гүйдэл

 

Хагас дамжуулагч

 

Шингэн дэх цахилгаан гүйдэл

 

Хийн ба вакуум дахь цахилгаан дамжуулалт

 

Соронзон орон

 

Хувьсах гүйдлийн

 

Оптик

 

Тусгай харьцангуй байдал

 

Атомын физик

 

Цөмийн физик

 

Математик