Rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Auto jelo počáteční rychlostí 8 m/s. Svou rychlost zvyšuje po dobu 10 s se …
Příklad  2. Automobil dosáhne rovnoměrným zrychlením za 24 s z klidu rychlost 100 km/h. …
Příklad  3. Při rychlém brždění může auto dosáhnout záporné zrychlení …
Příklad  4. Střela pronikla v náspu do hloubky 1,2 m. Jaká byla její rychlost při dopadu, …
Příklad  5. Auto se rozjíždí se stálým zrychlením a ve vzdálenosti 567 m má rychlost 12,6 …
Příklad  6. Autobus pohybující se rychlostí 36 km/h se začne pohybovat se zrychlením 0,2 …
Příklad  7. Dva cyklisti jsou od sebe vzdáleni 130 m. Jeden z nich se pohybuje rychlostí 18 …
Příklad  8. Strojvůdce zastavil vlak za 30 sekund a urazil dráhu 225 m. Jak velká byla …
Příklad  9. Pozorovatel stál v okamžiku rozjezdu vlaku u začátku prvního vagónu, zjistil , …
Příklad  10. Dvě tělesa o hmotnostech m1 a m2 jsou zavěšena podle obrázku. Vypočtěte …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já