Dynamika přímočarých a křivočarých pohybů

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Na automobil o hmotnosti 1000 kg působí stálá odporová síla 1000 N. Určete …
Příklad  2. Na automobil o hmotnosti 1000 kg působí stálá odporová síla 1000 N. Určete …
Příklad  3. Na vlákně je připevněno těleso o hmotnosti 0,5 kg. Určete velikost síly, kterou …
Příklad  4. Rychlovýtah má při rovnoměrném pohybu stálou rychlost 3,6 m/s. Rozjíždí se 2 …
Příklad  5. Na ocelovém drátě, který může byt maximálně zatížen 4000 N, je zavěšeno těleso …
Příklad  6. Vagón o hmotnosti 20 t se pohyboval počáteční rychlostí o velikosti 54 km/h. …
Příklad  7. Lyžař o hmotnosti 80 kg sjíždí po svahu, který je nakloněnou rovinou s úhlem …
Příklad  8. Na těleso hmotnosti 750 kg působí stálá síla 240 N. Jakou rychlost bude mít za …
Příklad  9. Dělová střela tíhy 50 N vyletěla z hlavně rychlostí 800 m/s. Jak veliká síla na …
Příklad  10. Dělo hmotnosti 2 t vystřelí projektil hmotnosti 5 kg rychlostí 800 m/s. Určete …
Příklad  11. Dvě tělesa o hmotnostech 60 g a 40 g jsou převěšena přes pevnou kladku. S jakým …
Příklad  12. Na stole jsou dvě tělesa A a B hmotnosti m a 2 m spojené vláknem. Na …
Příklad  13. Jak se změní rychlost tělesa, na které působí impuls 2 Ns? Hmota tělesa je 5 …
Příklad  14. Na stojící vagón hmotnosti 15 t narazí jiný hmotnosti 21 t a oba vagóny se …
Příklad  15. Z loďky při břehu vyskočil chlapec o hmotnosti 40 kg. Loďka o hmotnosti 160 kg …
Příklad  16. Míč hmotnosti 0,5 kg byl vyhozen svisle vzhůru rychlostí 3 m/s. Jaká je hybnost …
Příklad  17. Jak velkou rychlost měla střela o hmotnosti 12 g, která vstřelena do bedny s …
Příklad  18. Na podlaze vagónu, který jede po přímé vodorovné trati, stojí kufr. Vagón začne …
Příklad  19. Člověk o hmotnosti 75 kg běží podél trati rychlostí 10,8 km/h, doběhne k vozíku …
Příklad  20. Chlapec o hmotnosti 60 kg stojí na bruslích na ledu. Do pohybu se uvede tím, že …
Příklad  21. Poloměr Země na rovníku má 6378 km. Určete velikost setrvačné odstředivé síly, …
Příklad  22. Letadlo, které letí rychlostí 900 km/h, opíše ve vertikální rovině kruhovou …
Příklad  23. Závodník projíždí na velodromu zatáčkou o poloměru 30 m rychlostí 54 km/h. …
Příklad  24. Po otevření padáku byla počáteční rychlost výsadkáře 20 m/s. Uveďte, které síly …
Příklad  25. Chlapec táhne sáňky o hmotnosti 50 kg silou 200 N. Provaz svírá s vodorovnou …
Příklad  26. Traktor tahá kombajn o hmotnosti 6000 kg. Určete koeficient tření, je-li tažná …
Příklad  27. Nádoba naplněná vodou je upevněna na vlákně a otáčí se ve svislém kruhu o …
Příklad  28. Na rovníku je tíhové zrychlení 9,781 m/s2. Kolikrát rychlejší by musela být …
Příklad  29. Na vlákno délky 2,5 m a pevnosti 90 N je upevněná koule o hmotnosti 3 kg. Při …
Příklad  30. Bruslař opisuje kruhový oblouk o poloměru 12 m, odchýlen od svislého směru o …
Příklad  31.  …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já