Energie

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Těleso hmotnosti 12 kg se nachází ve výšce 8 m nad povrchem Země. Určete …
Příklad  2. Jak vysoko musíme zvednout těleso hmotnosti 25 kg, má-li být jeho potenciální …
Příklad  3. Vypočtěte kinetickou energii volně padajícího tělesa hmotnosti 5 kg na konci …
Příklad  4. Kámen hmotnosti 5 kg byl spuštěn z 30 m věže. Jaká byla jeho původní polohová …
Příklad  5. Těleso hmotnosti 200 g bylo vrženo svisle vzhůru rychlostí 40 m/s. Určete …
Příklad  6. Beranidlo hmotnosti 300 kg padá z výšky 5 m. Při prvním nárazu zarazí kůl do …
Příklad  7. Na těleso hmotnosti 10 kg působí stálá síla 5 N. Určete kinetickou energii …
Příklad  8. Střela hmotnosti 20 g, letící rychlosti 400 m/s, zasáhla strom. Do jaké hloubky …
Příklad  9. Střela hmotnosti 10 g dopadne na prkno tloušťky 20 cm rychlostí 700 m/s. Jaký …
Příklad  10. Střela opustila hlaveň rychlostí 1000 m/s; na zem dopadla rychlostí 50 m/s. …
Příklad  11. Jaký výkon má proud vzduchu o průřezu 2 m2 při rychlosti pohybu 9 m/s, je-li …
Příklad  12. Bomba hmotnosti 250 kg padá z výšky 800 m. Jaká je její potenciální a kinetická …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já