Jednoduché stroje

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Čelo klínu má šířku 4 cm a délku boční stěny 24 cm. Tímto klínem štípáme kládu …
Příklad  2. Pomocí volné kladky je zvedáno břemeno hmotnosti 75 kg rovnoměrným pohybem do …
Příklad  3. Na hlavici šroubu, který má výšku závitu 0,5 cm, je nasazen klíč délky 40 cm. …
Příklad  4. Síla 240 N rovnoběžná s délkou nakloněné roviny, udržuje na ní v rovnoměrném …
Příklad  5. Na pevné kladce zvedla síla 2800 N rovnoměrným pohybem břemeno o tíze 2450 N. …
Příklad  6. Na nerovnoramenných vahách se vyvažuje těleso na první misce závažím 482 g a na …
Příklad  7. Jak velká je maximální váha břemena, které lze zvednout šroubovým zvedákem, …
Příklad  8. Na rameni 3,6 m dvojzvratné páky působí síla 240 N. V které vzdálenosti od osy …
Příklad  9. Jednozvratná páka je zatížena břemenem 100 kg zavěšeným ve vzdálenosti 0,5 m od …
Příklad  10. Jakou práci vykonal dělník, který otáčel silou 304 N klikou rumpálu, jejíž …
Příklad  11. Sud hmotnosti 180 kg valíme po nakloněné rovině o výšce 1,2 m do úrovně ulice. …
Příklad  12. Na rameni 35 cm jednozvratné páky působí síla 1440 N. Jak velké břemeno se …
Příklad  13. Břemeno 12000 N je drženo v rovnováze kolem na hřídeli, jehož působící síla má …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já