Moment síly Moment setrvačnosti

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Do jaké výšky by vystoupilo auto do kopce poháněné setrvačníkem s momentem …
Příklad  2. Setrvačník má vodorovný hřídel poloměru 0,005 m. Působením tíhové síly závaží …
Příklad  3. Kolik otáček vykoná tyč, má-li moment setrvačnosti 0,2 kgm2a k roztočení byla …
Příklad  4. Jakou energii dodal setrvačník, jestliže počet jeho otáček klesl z 1200 na 720 …
Příklad  5. Jakou silou působí řidič na volant,je-li jeho průměr 35 cm a moment síly 2 Nm …
Příklad  6. Jaký je moment setrvačnosti ocelového disku, byl-li roztočen provazem délky 60 …
Příklad  7. Jeden konec provazu je upevněný na obvodě kola s poloměrem 20 cm, na druhém …
Příklad  8. Při řezání závitu působí pracovník silou 10 N kolmo na ramena závitníku délky …
Příklad  9. Určete moment setrvačnosti soustavy tří hmotných bodů vzhledem k počátku, je-li …
Příklad  10. Určete moment setrvačnosti soustavy tří těles vzhledem k ose jdoucí kolmo k …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já