Dynamika kapalin

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Voda tekoucí ve strouze o průřezu 40000 cm2rychlostí 0,3 m/s, vtéká otvorem …
Příklad  2. Do nádoby vtéká voda rovnoměrným proudem, přičemž vteřinové množství nateklé …
Příklad  3. Potrubím ropovodu má protékat 1 m3ropy za sekundu. Jaký musí být průřez …
Příklad  4. V nádobě je vzduch s přetlakem 6,02 Pa vzhledem k okolí. Hustota okolního …
Příklad  5. Proudící vzduch v aerodynamickém tunelu má rychlost 40 m/s a tlak p 1. V …
Příklad  6.  …
Příklad  7. Jak velkou rychlostí letí letadlo, je-li velikost aerodynamické vztlakové síly …
Příklad  8. Ve vodorovné trubici průměru 5 cm teče voda rychlostí 20 cm/s při tlaku 200 …
Příklad  9. Určete rychlost vody, jestliže rozdíl výšek v pitotově trubici je 36 cm.  …
Příklad  10. Jakou rychlostí vytéká voda otvorem ve stěně nádoby, když se hladina udržuje ve …
Příklad  11. Skleněný válec naplněný vodou má na boku nad sebou dva otvory ve vzdálenosti 15 …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já