Gravitační zákon

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Ověřte, že odstředivá síla kruhového pohybu Měsíce se rovná přitažlivé síle …
Příklad  2. Gravitační zrychlení na povrchu Měsíce je 1,62 m/s2, poloměr Měsíce je 1746 km. …
Příklad  3. Jak velkou rychlost musí mít kosmická loď,která se má dostat z povrchu Marsu na …
Příklad  4. Jak velkou rychlost musí mít kosmická loď, která se má dostat z povrchu Země na …
Příklad  5. Určete jak velkou silou se přitahují dvě kosmické lodě těsně před spojením. …
Příklad  6. Vzdálenost středu Země a Měsíce je 60,3 zemské poloměry, hmotnost Země je 81,5 …
Příklad  7. V jaké výšce nad povrchem Země je tíha tělesa dvakrát menší než na …
Příklad  8. Určete hmotnost Slunce za předpokladu, že dráha Země kolem Slunce je kružnice o …
Příklad  9. Jakou obvodovou rychlost musí mít umělá družice Země, aby se ve vzdálenosti …
Příklad  10. Jakou výšku musí dosáhnout umělá družice Země, aby se stala stacionární?  …
Příklad  11. Satelit oběhne Zemi za 94 minut v střední výšce 500 km. Vypočtěte hmotnost …
Příklad  12. Vypočtěte rychlost stacionární družice Země nad rovníkem ve výšce 35 810 km. …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já