Střední kvadratická rychlost

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Vypočtěte střední kvadratickou rychlost molekul kyslíku při teplotě -100 …
Příklad  2. Vypočtěte střední kvadratickou rychlost molekul kyslíku při teplotě 100 …
Příklad  3. Vypočtěte střední kvadratickou rychlost molekul kyslíku při teplotě 0 °C.  …
Příklad  4. Určete poměr středních kvadratických rychlostí molekul vodíku a kyslíku při …
Příklad  5. Vypočtěte střední kinetickou energii jedné molekuly ideálního plynu vyplývající …
Příklad  6. Vzorek argonu …
Příklad  7. Jak velkou energii představuje za normálních podmínek kinetická energie …
Příklad  8. Vypočítejte střední kvadratickou rychlost molekul dusíku N2při teplotě -73 …
Příklad  9. Určete změnu vnitřní energie ideálního plynu s jednoatomovými molekulami, …
Příklad  10. Atom argonu, který se pohybuje rychlostí 500 m/s, se pružně odráží od stěny …
Příklad  11. V jedné uzavřené nádobě je helium, ve druhé vodík. Jaký je poměr tlaku p1 helia …
Příklad  12. Jaký je tlak kyslíku O2 při teplotě 0 °C, je-li jeho hustota 1,41 kg/m3 ? …
Příklad  13. Ideální plyn o hmotnosti 6 kg je uzavřen v nádobě o objemu 5 m3při tlaku …
Příklad  14. Určete objem kyslíku o hmotnosti 8 g při teplotě 21 °C a tlaku …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já