Izotermický děj

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. V nádobě o vnitřním objemu 30 l je uzavřen plyn při tlaku 10 MPa. Jaký je jeho …
Příklad  2. Jak velký objem bude mít 30 l vzduchu, jestliže při stejné teplotě zvýšíme jeho …
Příklad  3. Objem plynu 25 l má 100 kPa, jaký bude jeho tlak, zmenšíme-li jeho objem při …
Příklad  4. Do Heronovy baňky o objemu V cm3naplněné vzduchem tlaku 50 kPa bylo natlačeno v …
Příklad  5. V kapilární trubici, na jednom konci zatavené, je vzduch uzavřen rtuťovým …
Příklad  6. V kapilární trubici, na jednom konci zatavené je vzduch uzavřen rtuťovým …
Příklad  7. Koule obsahující 6 l vzduchu o tlaku tlaku 1 000 hPa byla spojena se …
Příklad  8. Určete hustotu vzduchu při tlaku 960 hPa, má-li vzduch za normálního tlaku …
Příklad  9. V zavřeném manometru má vzduchový sloupec při tlaku 1 000 hPa délku …
Příklad  10. Válec délky 60 cm naplněný vzduchem o tlaku 960 hPa, byl ponořen dnem vzhůru do …
Příklad  11. Kratší rameno Mariotteovy trubice má délku 25 cm. Do které výše je naplněno …
Příklad  12. Kratší rameno Mariotteovy trubice má délku 24 cm a je do výše 5 cm naplněno …
Příklad  13. Jsou plněny 30 litrové plynové bomby. Kyslík se stlačí na 15000 kPa. Kolik m3 …
Příklad  14. V nádobě je 10 l plynu pod tlakem 200 kPa. Jak se změní hustota plynu, …
Příklad  15. Pod pístem válce je plyn, tíha pístu je 6 N, plocha 20 cm2 a atmosférický tlak …
Příklad  16. Jak se změní vnitřní energie plynu, jestliže plyn stlačený ve válci se rozpíná …
Příklad  17. O kolik procent je nutno změnit objem plynu, aby se jeho tlak při stálé teplotě …
Příklad  18. Kolik zdvihu je nutno vykonat pístovou vývěvou o objemu 80 cm3, abychom v …
Příklad  19. Hustota vodíku při normálním tlaku a teplotě 14 °C je 85.10-3 kg/m3. Určete …
Příklad  20. Z kyslíkové láhve o objemu 40 l a počátečním tlaku 8,2 MPa byl odebírán plyn o …
Příklad  21. Ponorka je ponořena v hloubce 100 m a má v zatěžovacích komorách objem 5 m3vody …
Příklad  22. Určete hmotnost stlačeného vzduchu v nádrži kompresoru o objemu 800 dm3, v němž …
Příklad  23. Nádoba je ve tvaru přímého válce o obsahu podstavy 0,2 m2a vnitřním objemu 0,5 …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já