Stavová rovnice

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Kolik molekul je za normálních podmínek obsaženo v ideálním plynu o objemu 1 …
Příklad  2. V nádobě o objemu 3 l je dusík o hmotnosti 56 g a teplotě 27 °C. Jaký je jeho …
Příklad  3. Ideální plyn uzavřený v nádobě o objemu 2,5 l má teplotu -13 °C. Jaký je jeho …
Příklad  4. Určete objem oxidu uhličitého o hmotnosti 1g při teplotě 21 °C a tlaku 1 MPa. …
Příklad  5. Jak se změní objem ideálního plynu, jestliže se jeho termodynamická teplota …
Příklad  6. Vodík má tlak 13 MPa. Jaký bude jeho tlak, klesne-li jeho objem o 1/4 původního …
Příklad  7. 7.Určete hmotnost chlóru o objemu 3 litry při tlaku 98,6 MPa a při teplotě 22 …
Příklad  8. Při normálním tlaku 101 325 Pa a teplotě 0 °C je objem vzduchu 8 l. Určete jeho …
Příklad  9. Bomba obsahuje stlačený plyn při teplotě 20 °C a tlaku 3,76 MPa. Jak se změní …
Příklad  10. Ideální plyn má při teplotě 21°C objem 1,4.10-2 m3a tlak 200 kPa. Jaký objem má …
Příklad  11. V balóně bylo 10 kg dusíku při tlaku 10 000 kPa. Kolik dusíku bylo nutno z …
Příklad  12. Kolik molekul plynu je v prostoru o objemu 1 cm3, je-li teplota plynu 273 K a …
Příklad  13. Střední volná dráha molekuly oxidu uhličitého při tlaku 105 Pa je přibližně …
Příklad  14. Střední volná dráha molekuly oxidu uhličitého při tlaku 105 Pa je přibližně …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já