Deformace

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Víko o průměru 32 cm je třeba připevnit k otvoru tlakové nádoby 24 šrouby. Tlak …
Příklad  2. Osobní výtah o hmotnosti 500 kg drží tři lana, každé o průměru 1 cm. …
Příklad  3. Jak se změní napětí drátu, zvětší-li se tahová síla působící na drát 4krát a …
Příklad  4. Ocelová zkušební tyčinka o průměru 15 mm se přetrhla silou 1,63.105 N. Určete …
Příklad  5. Zjistěte, zda se přetrhne železný drát o průměru 2 mm, bude-li napínán silou 1 …
Příklad  6. Určete, jaký musí být poloměr měděného drátu, aby se účinkem síly 500 N …
Příklad  7. Jakou délku musí mít železný drát zavěšený vertikálně, aby se přetrhl působením …
Příklad  8. Jak vysokou zeď můžeme postavit z cihel, které mají mez pevnosti 6 MPa? …
Příklad  9. Ocelový drát má délku 6 m, obsah příčného řezu je 3 mm2, E=0,20 TPa. Určete …
Příklad  10. Oč se prodlouží ocelová struna r=0,5 mm, délky 94 cm, je li napínána silou 200 …
Příklad  11. Pro hnací hřídel stálého průřezu se dovoluje úhel zkroucení 0,25° na běžný metr …
Příklad  12. Smrkové dřevo má mez pevnosti v tlaku 50 MPa. Vypočtěte, kolik sloupků ze …
Příklad  13. Dřevěný nosník obdélníkového průřezu má šířku 10 cm, výšku 16 cm a délku 4 m. …
Příklad  14. Ocelový nosník délky 1 m s obdélníkovým průřezem o šířce 30 mm a výšce 200 mm …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já