Změny skupenství látek

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Při táboření na horách zjistila skupina, že voda v kotlíku vře při teplotě 95 …
Příklad  2. Jak se změní vnitřní energie tělesa z cínu o hmotnosti 3 kg a teplotě tání, …
Příklad  3. Voda o hmotnosti 1 kg a teplotě 0 °C se ohřeje na teplotu 100 °C a pak se …
Příklad  4. Jak se liší vnitřní energie vody hmotnosti 300 g a teploty 20 °C od vnitřní …
Příklad  5. Vodní pára o hmotnosti 2 kg a teplotě 100 °C zkapalní a vzniklá voda se ochladí …
Příklad  6. Do vařící vody o objemu 3 l dáme kus ledu o hmotnosti 1 kg, měrném teple 2,1 …
Příklad  7. Jaký příkon má mít chladicí stroj při účinnosti 48 %, má-li vyrobit ledové …
Příklad  8. Led o hmotnosti 1 kg a teplotě 0 °C se smíchá s vodní párou o teplotě 100 °C. …
Příklad  9. Jaké teplo přijme voda ze svého okolí, je-li obsah jejího povrchu 105 m2, při …
Příklad  10. Vypočtěte teplo potřebné k roztavení mosazného předmětu o hmotnosti 0,5 kg a …
Příklad  11.  Na elektrickém vařiči o příkonu 600 W a účinnosti 60 % jsme ohřívali vodu o …
Příklad  12. Určete teplo potřebné na přeměnu ledu o hmotnosti 1 kg a teplotě -5 °C na páru …
Příklad  13. Ve vodě o hmotnosti 2 kg a teplotě 18 °C kondenzovala vodní pára o teplotě 100 …
Příklad  14. Určete hmotnost uhlí o výhřevnosti 30 MJ/kg, které musíme spálit v kotli, aby …
Příklad  15. Jaké množství ledu teploty – 7 °C roztaje ve 4 kg vody o teplotě 70 °C? Ostatní …
Příklad  16. Do 630 g vody o teplotě 50 °C bylo vnořeno 70 g ledu teploty 0 °C. Určete …
Příklad  17. Určete výslednou teplotu směsi 18 kg vody teploty 10 °C, 1,5 kg vodní páry …
Příklad  18. Kolik vodní páry o teplotě 100 °C je třeba zkapalnit, aby se uvolněným teplem …
Příklad  19. Kolik vodní páry o teplotě 100 °C je zapotřebí, aby roztál 1 kg ledu. Ostatní …
Příklad  20. Na kus ledu položíme měděné závaží hmotnosti 500 g zahřáté na teplotu 100 °C. …
Příklad  21. Kolik ledu teploty -5 °C roztaje ve třech litrech vody o teplotě 60 °C?  …
Příklad  22. Kolik ledu teploty 0 °C musíme vložit do 5 litrů vody, aby se ochladila z 20 °C …
Příklad  23. Jak velkou rychlostí musí vyletět olověný projektil z hlavně pušky, aby se při …
Příklad  24. Do 1 litru vody teploty 16 °C jsme vhodili 100 g železa teploty 520 °C. Konečná …
Příklad  25. V mosazném kalorimetru o hmotnosti 150 g s měrným teplem mosazi 378 J/kg.K, je …
Příklad  26. Do nádoby byla nalita voda o teplotě 16 °C. Na elektrickém vařiči začala vřít …
Příklad  27. Zamrzlé kovové potrubí má být rozmraženo indukovaným elektrickým proudem pomocí …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já