Vlhkost vzduchu

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Jaká je nejmenší relativní vlhkost vzduchu při teplotě 18 °C, jestliže při …
Příklad  2. Absolutní vlhkost vzduchu je 8.10-3 kg.m-3. Určete hmotnost vody, která se …
Příklad  3. Určete hmotnost vody, která se má vypařit do vzduchu ve skleníku o objemu 100 …
Příklad  4. Určete hmotnost vody, která se musí odpařit, aby relativní vlhkost v místnosti …
Příklad  5. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 70 %. Teplota vzduchu je 15 °C. Jaká …
Příklad  6. Nad mořskou hladinou je při teplotě 25 °C relativní vlhkost vzduchu 95 %. Při …
Příklad  7. Večer byla teplota vzduchu 15 °C a relativní vlhkost 60 %. V noci klesla …
Příklad  8. Relativní vlhkost vzduchu při teplotě 22 °C je 70 %. Při které teplotě vznikne …
Příklad  9. Kolik vodní páry zkondenzuje v 1 m3 vzduchu, jestliže při teplotě 20 °C je jeho …
Příklad  10. Určete relativní vlhkost vzduchu, je-li teplota 25 °C a rosný bod 8 °C. …
Příklad  11. Určete rosný bod, je-li teplota vzduchu 24 °C a relativní vlhkost vzduchu 75 %. …
Příklad  12. Ve 2 m3 vzduchu je obsaženo 32 g vodní páry. Určete absolutní vlhkost vzduchu. …
Příklad  13. V místnosti o objemu 120 m3 je při teplotě 15 °C relativní vlhkost vzduchu 60 …
Příklad  14. Jaká je absolutní a relativní vlhkost vzduchu, má-li vzduch teplotu 10 °C a …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já