Elektrické pole

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Jak velkou elektrickou a gravitační silou na sebe působí dva elektrony ve vakuu …
Příklad  2. Dvě kuličky zanedbatelného objemu s elektrickými náboji stejné velikosti se …
Příklad  3. Dvě kuličky zanedbatelného objemu s elektrickými náboji stejné velikosti se …
Příklad  4. Dva stejné bodové náboje 5.10-8 C se odpuzují ve vzduchu silou 2,5.10-4 N. Jak …
Příklad  5.  …
Příklad  6.  …
Příklad  7.  …
Příklad  8.  …
Příklad  9.  …
Příklad  10.  …
Příklad  11. Určete velikost intenzity elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými …
Příklad  12. V homogenním elektrickém poli intenzity 104 V/m se pohyboval elektron po …
Příklad  13.  …
Příklad  14.  …
Příklad  15.  …
Příklad  16. Jaká je kapacita deskového kondenzátoru, jehož obdélníkové desky o rozměrech …
Příklad  17.  …
Příklad  18. Naše Země představuje záporně nabitou kouli o velikosti náboje 0,58 C. Určete …
Příklad  19. V televizní obrazovce se používá k urychlování elektronů napětí 15 kV. Jak …
Příklad  20. Mezi dvěma vodorovnými deskami nabitého kondenzátoru, jejichž vzdálenost je 1 …
Příklad  21. K přenesení elektrického náboje 2.10-2 C z povrchu Země na vodivou kouli byla …
Příklad  22. Jakou kinetickou energii získá elektron v Roentgenově trubici, v níž je …
Příklad  23.  …
Příklad  24. Jaký plošný obsah mají desky kondenzátoru se vzduchovým dielektrikem, jestliže …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já