Elektrická energie

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1.  …
Příklad  2.  …
Příklad  3. Dvě žárovky s příkonem 45 W a 5 W jsou paralelně připojeny ke zdroji napětí, …
Příklad  4. Výtah má zvednout těleso o hmotnosti 150 kg do výšky 10 m za 20 s. Jaký …
Příklad  5.  …
Příklad  6. Jaký bude celkový proud ve vedení, jsou-li na napětí 220 V připojeny 4 žárovky …
Příklad  7. Jak dlouho byla připojena žehlička s příkonem 450 W k síti, jestliže elektroměr …
Příklad  8.  …
Příklad  9.  …
Příklad  10. Do sítě 220 V jsou připojeny sériově dvě žárovky na napětí 110 V, jedna 25 W a …
Příklad  11. Za jakou dobu se ohřejí 2 l vody 15°C teplé do varu vařičem s příkonem 750 W, …
Příklad  12.  …
Příklad  13. Zvedák dopraví těleso o hmotnosti 400 kg do výše 1,5 m za 4 s. Jaký nejvyšší …
Příklad  14. Na elektrickém pájedle je jmenovitý výkon 100 W. Jaké teplo dodá topná spirála …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já