Stacionární magnetické pole

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Jak velkou silou působí homogenní magnetické pole o magnetické indukci 2 T na …
Příklad  2. Na přímý vodič,který svírá s indukčními čárami homogenního magnetického pole …
Příklad  3.  …
Příklad  4.  …
Příklad  5. Určete proud, který prochází dlouhou válcovou cívkou, je-li velikost magnetické …
Příklad  6. Jakou rychlostí se pohyboval proton v magnetickém poli, jestliže jeho …
Příklad  7.  …
Příklad  8. Jakým napětím získají elektrony s počáteční nulovou rychlostí rychlost 100 …
Příklad  9. Jakou rychlost má elektron, jestliže jejich kinetická energie je 1 eV?  …
Příklad  10. Elektron proniká do homogenního elektrického pole mezi deskami kondenzátoru …
Příklad  11. Jakou silou působí homogenní magnetické pole o indukci 10 T na vodič s proudem …
Příklad  12. Jak velká síla působí na přímý vodič délky 60 cm, jehož směr svírá se směrem …
Příklad  13.  …
Příklad  14. Jakou silou působí magnetické pole s indukcí 0,2 T na elektron, který se …
Příklad  15.  …
Příklad  16. Dvěma rovnoběžnými vodiči vzdálenými 60 cm protékají souhlasné proudy 10 A a 2 …
Příklad  17. Jakou indukci má magnetické pole přímého vodiče ve vzdálenosti 10 cm od vodiče, …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já