Mechanické kmity

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Určete okamžité výchylky, rychlosti a zrychlení harmonického oscilátoru v …
Příklad  2. Určete okamžité výchylky harmonického oscilátoru v časech k·0,1 s kde k = 0, 1, …
Příklad  3. V meteorologické raketě byly umístěny hodiny s nepokojem a hodiny kyvadlové. …
Příklad  4. Oscilátor vznikl zavěšením závaží 10 kg na pružinu, která se prodloužila o 15 …
Příklad  5. Určete okamžité zrychlení harmonického pohybu, je-li kruhová frekvence 2 rad/s …
Příklad  6. Dvě kyvadla začala kývat ve stejném čase. V jistém čase vykonalo první kyvadlo …
Příklad  7. Při pokusném zjišťování hodnot tíhového zrychlení bylo za minutu napočítáno 54 …
Příklad  8. Železniční vůz má periodu vlastních kmitů ve svislém směru 0,6 s. Při průjezdu …
Příklad  9. Vypočtěte periodu kmitání závaží hmotnosti 2,5 kg zavěšeného na pružině, která …
Příklad  10. Matematické kyvadlo délky l bylo vychýleno o úhel 60° a puštěno. Jakou …
Příklad  11. Stanovte frekvenci a úhlovou frekvenci kmitů, je-li doba kmitu 10 s.  …
Příklad  12. Vypočtěte dobu kmitu rtuťových sloupců hmotnosti 121 g v U trubici, které …
Příklad  13. Pružina je zatížená závažím 200 g. Přívažkem 20 g se prodlouží o 4 cm. Jak …
Příklad  14. Kyvadlové hodiny se zpožďují o 10 min za 10 h. Jak musíme změnit délku kyvadla, …
Příklad  15. Jak dlouhé musí být matematické kyvadlo, aby kmitalo s dobou kmitu 1 s?  …
Příklad  16. Jaká je doba kyvu kyvadla na obrázku, je-li délka kyvadla 80 cm a zarážka A je …
Příklad  17. Jak budou ukazovat čas kyvadlové hodiny na Měsíci, víme-li, že tíhové zrychlení …
Příklad  18.  …
Příklad  19.  …
Příklad  20. S jakou frekvencí bude kmitat pružina, zavěsíme-li na ni závaží 0,1 kg …
Příklad  21.  …
Příklad  22.  …
Příklad  23. Napište rovnici harmonického kmitání oscilátoru, který kmitá s amplitudou …
Příklad  24. Hmotný bod kmitá harmonicky s amplitudou výchylky 0,20 m. Určete okamžité …
Příklad  25. Lidské srdce vykoná 75 tepů za minutu. Určete periodu a frekvenci srdeční …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já