Střídavý proud

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1.  …
Příklad  2.  …
Příklad  3.  …
Příklad  4. Třífázový transformátor o příkonu 30 kVA má vstupní napětí 4 840 V. Při …
Příklad  5. Vypočtěte účinnost transformátoru s příkonem 5 kVA, dává-li na výstupní straně …
Příklad  6.  …
Příklad  7. Vypočtěte přibližnou hodnotu proudu v primárním vinutí transformátoru, má-li 10 …
Příklad  8.  …
Příklad  9. Primárním vedením cívky, která má 1100 závitů, protéká při napětí 220 V proud …
Příklad  10. Primární cívka zvonkového transformátoru má 1 320 závitů a je připojena na …
Příklad  11. Primární cívka zvonkového transformátoru má 1 320 závitů a je připojena na …
Příklad  12.  …
Příklad  13. Jak velké je fázové napětí v třífázové soustavě při spojení do hvězdy, je-li …
Příklad  14. Jednofázový elektromotor připojený na napětí 220 V má účinnost 80 % a odebírá …
Příklad  15. Vypočítejte jmenovité otáčky asynchronního elektromotoru, jehož synchronní …
Příklad  16. Jakou účinnost má elektromotor o příkonu 8,4 kW, jestliže jeho užitečný výkon …
Příklad  17. Jak velký proud teče obvodem střídavého proudu a jaký je účiník, jestliže činná …
Příklad  18.  …
Příklad  19.  …
Příklad  20.  …
Příklad  21.  …
Příklad  22.  …
Příklad  23.  …
Příklad  24.  …
Příklad  25.  …
Příklad  26.  …
Příklad  27.  …
Příklad  28.  …
Příklad  29. Sinusový střídavý proud o frekvenci 600 Hz má maximální hodnotu 3 A. Určete …
Příklad  30. Jaká je účinnost elektromotoru, který při napětí 220 V odebírá proud 1,5 A a …
Příklad  31. Elektromotor je možno připojit na napětí 220 V a bude jim protékat proud 5 A, …
Příklad  32.  …
Příklad  33.  …
Příklad  34. Dokažte početně, že při spojení do trojúhelníku je napětí mezi kterýmikoliv …
Příklad  35.  …
Příklad  36. Dokažte početně, že u třífázového proudu platí …
Příklad  37. Primární cívka zvonkového transformátoru má 1 320 závitů a je připojena na …
Příklad  38. Primární cívka zvonkového transformátoru má 1320 závitů a je připojena na …
Příklad  39. Určete frekvenci otáčení generátoru, jestliže rotor má 6 pólů a dává proud …
Příklad  40. Určete frekvenci otáčení generátoru, jestliže rotor má 4 póly a dává proud …
Příklad  41. Určete frekvenci otáčení generátoru, jestliže rotor má 2 póly a dává proud …
Příklad  42.  …
Příklad  43. Jednofázový motor při svorkovém napětí 220 V a proudu 2,8 A odebral ze sítě za …
Příklad  44. Jak velký proud protéká vinutím jednofázového motoru při napětí 220 V, je-li …
Příklad  45. Na svorkách zdroje střídavého napětí o výkonu 8 kW je amplituda napětí 220 V a …
Příklad  46.  …
Příklad  47.  …
Příklad  48.  …
Příklad  49.  …
Příklad  50.  …
Příklad  51.  …
Příklad  52. Jakou amplitudu má střídavý proud procházející žárovkou o výkonu 60 W při …
Příklad  53.  …
Příklad  54. Amplituda střídavého napětí je 300 V. Kmitočet 50 Hz. Za jak dlouho po projití …
Příklad  55.  …
Příklad  56.  …
Příklad  57.  …
Příklad  58.  …
Příklad  59.  …
Příklad  60.  …
Příklad  61. V obvodu RLC platí, že při frekvenci 50 Hz je xL=2xC. Jak se musí změnit …
Příklad  62.  …
Příklad  63.  …
Příklad  64.  …
Příklad  65.  …
Příklad  66.  …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já