Zobrazení odrazem

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 3 cm od vrcholu dutého zrcadla o …
Příklad  2. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 8 cm od vrcholu dutého zrcadla o …
Příklad  3. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 4 cm od vrcholu vypuklého zrcadla o …
Příklad  4. Dutým zrcadlem o ohniskové vzdálenosti 30 cm byl vytvořen skutečný, desetkrát …
Příklad  5. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 4 cm od vrcholu vypuklého zrcadla o …
Příklad  6. V jaké vzdálenosti od tváře je třeba umístit duté zrcadlo s ohniskovou …
Příklad  7. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 2 cm od vrcholu dutého zrcadla o …
Příklad  8. Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 12 cm od vrcholu dutého zrcadla o …
Příklad  9. Jak velká je ohnisková vzdálenost vypuklého kulového zrcadla o poloměru …
Příklad  10. Sluneční paprsek dopadá na vodní hladinu pod úhlem 30°. Jak se musí sklonit …
Příklad  11. Rovinné zrcadlo je otáčivé kolem svislé osy. Světelný paprsek ležící ve …
Příklad  12. Svíčky jsou umístěné před dvojicí rovinných zrcadel, která navzájem svírají …
Příklad  13. Jak vysoké musí být rovinné zrcadlo zavěšené svisle na stěnu, aby člověk výšky …
Příklad  14. Jak velký je poloměr křivosti dutého kulového zrcadla o ohniskové vzdálenosti 5 …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já