Vlnové vlastnosti světla

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Dva koherentní paprsky o vlnové délce 700 nm se setkají v jednom bodě. Jejich …
Příklad  2. Dvě koherentní světelná vlnění dospívají do určitého bodu s dráhovým rozdílem …
Příklad  3. Dva zdroje S1, S2 koherentního světelného vlnění o vlnové délce 500 nm jsou …
Příklad  4.  …
Příklad  5. Dopadá-li světlo na destičku pod úhlem 58°, je odražené světlo dokonale …
Příklad  6. Mydlinová blána (n=1,33) se jevila při kolmém dopadu zbarvena modře …
Příklad  7.  …
Příklad  8.  …
Příklad  9.  …
Příklad  10.  …
Příklad  11. Při polarizačním úhlu dopadu je odražený paprsek kolmý na paprsek lomený. …
Příklad  12.  …
Příklad  13.  …
Příklad  14. Dva zdroje S1, S2 koherentního světelného vlnění o vlnové délce 500 nm jsou …
Příklad  15.  …
Příklad  16.  …
Příklad  17. Na tenký skleněný klín …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já