Fotometrie

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Jaký je celkový světelný tok všesměrového zdroje o svítivosti 15 cd?  …
Příklad  2. Jaká je svítivost 100 W žárovky, je-li její celkový světelný tok 1260 lm?   …
Příklad  3. Jaké je osvětlení vnitřní stěny koule poloměru 4 m, je-li uprostřed žárovka se …
Příklad  4. Určete osvětlení ve vzdálenosti 3 m od zdroje, jehož svítivost je 150 cd, …
Příklad  5. Měsíční světlo dává při úplňku osvětlení 0,2 lx. Z jaké vzdálenosti by dala …
Příklad  6. Stůl je osvětlen dvěma stropními světly vzdálenými od sebe 6 m. Každé má …
Příklad  7. Lampa visí ve výšce 3 m nad stolem. O kolik procent klesne osvětlení, …
Příklad  8. Žárovka svítivosti 45 cd dává ze vzdálenosti 39 cm stejné osvětlení jako druhá …
Příklad  9. Na staveništi je zavěšena lampa ve výšce 4 m a má svítivost 200 cd. Jak vysoko …
Příklad  10. Osvětlení Země od Slunce dosahuje za jasného dne 100 000 lx. Porovnejte …
Příklad  11. Určete úhel dopadu paprsků na plochu, aby se její osvětlení rovnalo 1/4 hodnoty …
Příklad  12. V jaké vzdálenosti je umístěna žárovka nad stolem, který má být osvětlen 300 lx …
Příklad  13. Osvětlení knihy při četbě má být 50 lx. V jaké výšce nad stolem musí být lampa …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já