Úvod do teorie relativity Kinematika

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Kosmická loď, která se přibližuje k Zemi rychlostí 0,2 c, kde c je rychlost …
Příklad  2. Raketa se vzdaluje od sluneční soustavy rychlostí 0,98c. Pozorovatel z rakety …
Příklad  3. Osy dvou inerciálních vztažných soustav jsou rovnoběžné. Soustava S’ se …
Příklad  4. Elementární částice hyperon má v soustavě, v níž je v klidu, střední dobu …
Příklad  5. Elementární částice hyperon má v soustavě, v níž je v klidu, střední dobu …
Příklad  6. Inerciální vztažná soustava S’ se pohybuje vzhledem k soustavě S stálou …
Příklad  7. Inerciální vztažná soustava S’ se pohybuje vzhledem k soustavě S stálou …
Příklad  8. Jakou rychlostí by se musela pohybovat soustava S’ ve směru osy x, aby tyč …
Příklad  9. Jak by se změnil objem Země pro pozorovatele, který by byl v klidu vzhledem ke …
Příklad  10. Soustava S’ se pohybuje rychlostí 2,6.108 m/s vzhledem k soustavě S. Jak se v …
Příklad  11. Z elektronového děla vyletí v opačných směrech dva elektrony. Každý elektron má …
Příklad  12. Jaká by měla být rychlost tělesa v dané vztažné soustavě, aby relativistické …
Příklad  13. Ze dvou dvojčat ve věku 20 let se jedno rozhodne letět raketou rychlostí 0,99c …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já