Sférická astronomie

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1.  …
Příklad  2.  …
Příklad  3.  …
Příklad  4.  …
Příklad  5.  …
Příklad  6.  …
Příklad  7.  …
Příklad  8. V juliánském kalendáři byla délka roku stanovena na 365,25 středního slunečního …
Příklad  9. Vypočtěte, jak se liší místní pražský čas od času středoevropského,leží-li …
Příklad  10. Vypočtěte, kolik ukazovaly hodiny regulované podle hvězdného času v 11 h 12 min …
Příklad  11. Délka tropického roku je 365,242 2 středních slunečních dnů nebo 366,242 2 …
Příklad  12. Střední poledne nastává současně s pravým polednem jen čtyřikrát v roce: 15. …
Příklad  13. V Pardubicích byla změřena výška horní kulminace Capelly v souhvězdí Vozky h1= …
Příklad  14.  …
Příklad  15.  …
Příklad  16.  …
Příklad  17. V kterých zeměpisných šířkách mohou Slunce, Měsíc a planety jejichž deklinace …
Příklad  18. V roce 1582 byl zaveden gregoriánský kalendář, kterým délka roku byla stanovena …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já