Astronomie

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1.  Supernova v mlhovině IC 4182 při výbuchu zvýšila svou zdánlivou velikost z …
Příklad  2.  …
Příklad  3. Froxima Centauri je od Slunce vzdálena 1,3 pc a má zdánlivou hvězdnou velikost …
Příklad  4.  …
Příklad  5. Pohližíme-li na Mléčnou dráhu od jejího severního pólu, otáčí se ve směru …
Příklad  6. Pro jasnost hvězd se užívá stupnice, kterou zavedl již Ptolemaios, který …
Příklad  7. V astronomii se často udávají vzdálenosti hvězd ve světelných rocích. Světelný …
Příklad  8.  …
Příklad  9. Jak velká je parabolická rychlost pro částici na povrchu pulsaru jehož hmotnost …
Příklad  10. Předpokládá se, že hvězdy o hmotnosti větší než dvojnásobek hmotnosti Slunce …
Příklad  11.  …
Příklad  12. Zářivý výkon hvězdy je přímo úměrný obsahu jejího povrchu a čtvrté mocnině …
Příklad  13. Vypočítejte, kolikrát je na Zemi jasnost Slunce jS větší než jasnost jH hvězdy …
Příklad  14.  Vypočítejte poměr jasnosti J hvězdy vzdálené R = 10 pc, a jasnosti j téže …
Příklad  15. Hvězda o absolutní hvězdné velikosti M0 = 0 mag má zářivý výkon L0 = 2,97.1028 …
Příklad  16. Hvězda Pollux je od nás vzdálena 11 pc a její úhlová rychlost na hvězdné obloze …
Příklad  17. Poloměr jádra železa je r Fe = 5,6.10 -15 …
Příklad  18. Hmotnost jádra je l,0078m u a hmotnost jádra …
Příklad  19. Předpokládejte, že všechny hvězdy jsou přesně stejné a že jsou rovnoměrně …
Příklad  20. Vypočítejte dobu, za kterou Slunce oběhne celou Galaxii dokola. Rychlost Slunce …
Příklad  21.  …
Příklad  22. Předpokládejte, že poloměr nafukovaného kulového balonu se rovnoměrně zvětšuje …
Příklad  23. Předpokládejte, že se všechny galaxie pohybují přesně podle Hubbleova zákona …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já