Základní fyzikální měření (měření hrany hranolku)

Teorie úlohy: měření fyzikální veličiny je vždy zatíženo chybami. Chyby dělíme na:
systematické – vznikají nedokonalostí měřidel, použitými metodami, vlivem vnějších podmínek
hrubé – nepozorností nebo omylem pozorovatele
náhodné – působením náhodných vlivů, které nelze z výsledků vyloučit.

Z existence chyb vyplývá, že skutečnou hodnotu měřené fyzikální veličiny nedovedeme přesně určit. Proto používáme následující postupy.

Acrobat Reader MS Excel MS Word